’Are’are

Facts

  • Language: ’Are’are
  • Alternate names: Areare
  • Language code: alu
  • Language family: Austronesian, Malayo-Polynesian, Central-Eastern Malayo-Polynesian, Eastern Malayo-Polynesian, Oceanic, Central-Eastern Oceanic, Southeast Solomonic, Malaita-San Cristobal, Malaita, Southern
  • Number of speakers: 17900
  • Script:

Introduction

’Are’are is a language of Solomon Islands. It is spoken in South Malaita island.

Dialects

’Are’are, Marau (Marau Sound).

The ’Are’are Verb

Sample Verbs

to biteʔaraia, keʔea, keʔeha
to blowiru, uhia, uht, ūhina
to breathemano, manoasa, manohuto
to burnehu, sunia, surā
to comerãmai, raemai, ramai
to countetamia, isumia
to crynara, naraha
to cut, hackʔai tapi, hara, hunua, kiria, nari, oroia, tohua
to die, be deadmae, maeha
to digʔeri, ʔiria, eria
to drinkino, koʔuha, koʔukoʔu
to eathana, hanaha, nau
to fallteke, tekeha
to fearmaʔu
to flowahe
to flynonoke, roho, rohoha, sime, simi
to hearnoroa, panoroha, rono
to hithitaria, kumu, rapusia
to holdtoʔia, toʔiai
to hunthaʔawasi, haʔawasiha, ruʔu
to killhoroʔia, waʔiha
to know, be knowledgeableraea, saea
to laughmasʔ, masi, masiha
to lie downeno
to live, be aliveemauri, mauriha
to sayiria, reho, unua
to scratchkarumia, moia
to seeresia, riosia
to sewtaiha, tauria
to sitiʔo, naku, toʔoru
to sleepmaʔahu, maʔasu, mauru
to sniff, smellnonowasu, stiʔnaia
to spitnisu, nusu
to splithitaria, hora hitaria, tarikaka
to squeezerosia, rosiha, rōsia
to stab, piercekita, otomia
to standura, ūra
to stealpɛri, peria, piriha
to sucksusuhia, totohia
to swellūpu
to swimororo, paraʔau, roto, rotoha, ōroha
to thinkmantaʔinia, niʔirae, niʔisae
to tie up, fastenpasua, takia, takiha
to turnhoʔitaʔi, poʔotaʔi, potaʔi
to walkra, rae, rae hao, rae taʔau, raeha, rai huru, rai mato, rā, rā hiru, rā tori, rāha
to vomitmoa
to worktoʔi, toʔiha
to yawn