Djabwurrung

Facts

  • Language: Djabwurrung
  • Alternate names: Tjapwurong, Tyapwurru, Chaapwurru, Pirtkopannoot, Purteetchally, Punoinjon, Kolor, Dja Dja Wurrung, Dja Dja Wrung, Le Wurrung, Dyadyawurung, Boolucburer, Brapkut, Bulukwuro, Dallundeer, Djappuminyon, Djappuminyou, Djappuninyou, Ja:rewe, Jaadwa, Jaara, Jajaurung, Jajowerong, Jajowerrong, Jajowrung, Jajowurrong, Jardwa, Jurobaluk, Knen-knen-wurr, Tyapwuru, Tyapuwurru, Chaap Wuurong, Djabwuru, Kolor Kuurndit, Kooloor, Hopkins River tribe, Bolakngat, Knindowurong
  • Language code: tjw
  • Language family: Australian, Pama-Nyungan, Kulin (SIL classification)
  • Number of speakers: 7
  • Vulnerability: Endangered
  • Script:

More information:

    Djabwurrung is spoken in Australia, Australia.