Gajirrabeng

Facts

  • Language: Gajirrabeng
  • Alternate names: Gadjerong, Kajirrawung, Gadyerong, Gadyerrong, Gajirrawoong, Gajirrabeng, Gadjarawang, Ginmu, Kadjarong, Kadjerawang, Kadjeroen, Kadjerong, Kujera, Gadjerawang
  • Language code: gdh
  • Language family: Australian, Djeragan (SIL classification)
  • Number of speakers: <3
  • Vulnerability: Endangered
  • Script:

More information:

    Gajirrabeng is spoken in Australia, Australia.