Kuuku-Ya'u

Facts

  • Language: Kuuku-Ya'u
  • Alternate names: Ya'o, Koko-Ja'o, Kokoyao, Bagadji, Pakadji, Gugu Yau, Yao, Koko Ya':o, Koka-yao, Makadama, Kuuku Ya'u, Kuku-Ya'u
  • Language code: kuy
  • Language family: Australian, Pama-Nyungan, Paman, Northeastern Pama (SIL classification)
  • Number of speakers: <100
  • Vulnerability: Endangered
  • Script:

More information:

    Kuuku-Ya'u is spoken in Australia, Australia.