Ngan'gikurunggurr

Facts

  • Language: Ngan'gikurunggurr
  • Alternate names: Tyemeri, Marityemeri, Ngangikurrunggurr, Moil, Ngangikurongor, Ngangikarangurr, Ngangikurrungur, Ngankikurungkurr, Nangikurrunggurr, Nanggikorongo, Ngenkikurrunggur
  • Language code: nam-nan
  • Language family: Southern Daly (SIL classification)
  • Number of speakers: 240
  • Vulnerability: Endangered
  • Script:

More information:

    Ngan'gikurunggurr is spoken in Australia, Australia.