Ngan'gityemerri

Facts

  • Language: Ngan'gityemerri
  • Alternate names: Ngan'gityemeri, Ngan'gikurunggurr, Nangikurrunggurr, Ngenkikurrunggur, Ngangikarangurr, Ngankikurrunkurr, Nangikurunggurr, Ngankikurungkurr, Tyemeri, Marityemeri, Ngangikurrunggurr, Moil, Ngangikurongor, Ngangikurrungur, Nangityemeri, Ngenkityemeri
  • Language code: nam
  • Language family: Australian, Daly, Murrinh-Patha (SIL classification)
  • Number of speakers: ~150
  • Vulnerability: Endangered
  • Script:

More information:

    Ngan'gityemerri is spoken in Australia, Australia.