Bugan

Facts

 • Language: Bugan
 • Alternate names: Bengan, Bogan, Bugeng, Hualo, Huazu, Pukan, Puqeng
 • Language code: bbh
 • Language family: Austroasiatic, Mangic, Pakanic
 • Number of speakers: 2700
 • Vulnerability: Vulnerable [Read more...]
 • Script: Category

More information:

  Introduction

  Bugan is a language of China. It is spoken in Southeast Yunnan Province, Wenshan Zhuang and Miao autonomous prefecture, Guangnan and Xichou counties, South Guangnan Nasa township, 4 Bugan villages: Laowalong, Xinwalong, Xinpingzhai, and Nala; Guangnan county, Zhuanjiao district, 2 Bugan villages: Jiuping, Shibeipo; Northern Yanshan county, Jijie district, Manlong and 6 other villages.

  Dialects

  Very minor accent differences between villages.

  The Bugan Verb

  Verblist