Coptic

Conjugate Verbs

Facts

 • Language: Coptic
 • Alternate names: NEO-EGYPTIAN, Coptic Egyptian
 • Language code: cop
 • Language family: Afro-Asiatic, Egyptian
 • Number of speakers: Extinct
 • Script:

More information:

  Introduction

  Coptic is the final stage of the Egyptian language, a northern Afro-Asiatic language spoken in Egypt until at least the seventeenth century. eral distinct Coptic dialects are identified, the most prominent of which are Sahidic and Bohairic.

  Coptic is the liturgical language of the Coptic Church. Estimated 6,500,000 Coptic Christians worldwide.

  Alphabet

  Egyptian began to be written using the Greek alphabet in the first century. The new writing system became the Coptic script, an adapted Greek alphabet with the addition of six to seven signs from the demotic script to represent Egyptian sounds the Greek language did not have. Sev

  The verb

  Sample verb: κωτ (kōt)

  Present

  sg.1  tikōt  ϯκωτ 
  sg.2 m  kkōt  κκωτ 
  sg.2 f  tekōt  τεκωτ 
  sg.3 m  fkōt  ϥκωτ 
  sg.3 f  skōt  ϲκωτ 
  pl.1  tənkōt  τν̅κωτ 
  pl.2  tetənkōt  τετν̅κωτ 
  pl.3  sekōt  ϲεκωτ 

  Future

  sg.1  tinakōt  ϯνακωτ 
  sg.2 m  knakōt  κνακωτ 
  sg.2 f  tenakōt  τενακωτ 
  sg.3 m  fnakōt  ϥνακωτ 
  sg.3 f  snakōt  ϲνακωτ 
  pl.1  tənnakōt  τν̅νακωτ 
  pl.2  tetnakōt  τετνακωτ 
  pl.3  senakōt  ϲενακωτ 

  Verblist

  ⲁⲙⲁϩⲓ, ⲁⲛⲑⲁϣ, ⲁⲛⲧⲁϣ, ⲁⲛⲁⲭⲱⲣⲉⲓ, ⲁⲣⲉϩ, ⲁⲓⲧⲟⲩ, ⲁϣⲉ, ⲃⲁⲡⲧⲓⲍⲉ, ⲃⲁⲥⲁⲛⲓⲍⲉ, ⲇⲟⲉⲓⲙ, ⲉⲙⲓ, ⲉⲛⲕⲟⲧ, ⲉⲛⲕⲁⲧⲕ, ⲉⲣⲙⲉⲑⲣⲉ, ⲉⲣⲙⲁⲥⲧⲓⲅⲅⲟⲓⲛ, ⲉⲣⲛⲟⲃⲓ, ⲉⲣⲛⲱⲓⲕ, ⲉⲣⲡⲉⲙⲡϣⲁ, ⲉⲣⲣⲱⲙⲓ, ⲉⲣⲟⲩⲥⲁⲣⲝ, ⲉⲣⲧⲓⲙⲁⲛ, ⲉⲣⲟⲩⲱⲓⲛⲓ, ⲉⲣⲫⲙⲉⲩⲓ, ⲉⲣⲫⲟⲣⲓⲛ, ⲉⲣⲫⲁϧⲣⲓ, ⲉⲣⲯⲁⲗⲓⲛ, ⲉⲣϣⲏⲣⲓ, ⲉⲣϩⲱⲃ, ⲉⲣϩⲙⲟⲧ, ⲉⲣϩⲟϯ, ⲉⲣϩⲏⲧⲥ, ⲉⲣϩⲟⲩⲟ, ⲑⲁϥ, ⲑⲓϧⲓ, ⲓ, ⲓ ⲉⲃⲟⲗ, ⲓ ⲉϧⲟⲩⲛ, ⲓⲗⲓ, ⲓⲛⲓ, ⲓⲛⲓ ⲛⲟⲩϣⲟⲩϣⲱⲟⲩϣⲓ, ⲉⲓⲣⲉ, ⲓⲣⲓ, ⲉⲓϣⲉ, ⲕⲱ, ⲕⲱ ⲉⲃⲟⲗ, ⲕⲃⲟ, ⲕⲗⲉⲙⲗⲉⲙ, ⲕⲓⲙ, ⲕⲏⲣⲩⲥⲥⲉ, ⲕⲱⲥ, ⲕⲁϯ, ⲕⲱϯ, ⲗⲱⲃϣ, ⲗⲓⲙⲓ, ⲙⲉ, ⲙⲉⲓ, ⲙⲉⲓⲉ, ⲙⲟⲩ, ⲙⲕⲁϩ, ⲙⲗⲁϧ, ⲙⲟⲩⲛ, ⲙⲉⲛⲣⲉ-, ⲙⲓⲥⲉ, ⲙⲓⲥⲓ, ⲙⲟⲥϯ, ⲙⲟⲩϯ, ⲙⲉⲧⲙⲉⲑⲣⲉ, ⲙⲉⲩⲓ, ⲙⲟϣⲓ, ⲙⲉϩ, ⲙⲉⳋⲏⲗ, ⲛⲕⲟⲧⲕ, ⲛⲟⲩⲧⲙ, ⲛⲟⲩⲧⲉⲙ, ⲛⲁⲩ, ⲛⲟⲩϩⲙ, ⲛⲉϩⲥⲓ, ⲛⲁϩϯ, ⲡⲁⲣⲁⲇⲓⲇⲟⲩ, ⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ, ⲣⲓⲙⲉ, ⲣⲓⲙⲓ, ⲣⲁϣⲓ, ⲣⲱϧⲓ, ⲣⲱϩⲉ, ⲥⲓ, ⲥⲱ, ⲥⲉⲃⲓ, ⲥⲟⲃϯ, ⲥⲑⲟⲓ, ⲥⲟⲩⲕ, ⲥⲓⲛⲉ, ⲥⲓⲛⲓ, ⲥⲱⲛⲧ, ⲥⲱⲣ, ⲥⲓⲧⲉ, ⲥⲓϯ, ⲥⲱⲧⲉⲙ, ⲥⲱⲟⲩⲛ, ⲥⲱϥ, ⲥϧⲁⲓ, ⲥⲁϫⲓ, ⲧⲁⲓⲟ, ⲧⲉ, ϯ, ⲧⲟⲩⲃⲟ, ⲧⲱⲃϩ, ⲧⲁⲕⲁ, ϯⲕⲁϯ, ϯⲁⲗϭⲟ, ⲧⲁⲙⲟ, ϯⲱⲙⲥ, ϯⲡⲓ, ϯⲥⲃⲱ, ϯⲱⲟⲩ, ⲧⲟⲟⲩ, ϯϩⲉ, ϯϩⲟ, ϯϩⲁⲡ, ϯϫⲟⲙ, ⲟⲩⲱⲙ, ⲟⲩⲱⲛ, ⲟⲩⲱⲛϩ, ⲟⲩⲱⲣⲡ, ⲟⲩⲱϣ, ⲟⲩⲱϣⲧ, ⲟⲩⲁϩⲟⲩ, ⲟⲩϫⲁⲓ, ⲟⲩⲱϫⲉ, ⲫⲓ, ⲫⲟⲣⲉⲓ, ⲫⲓⲥⲓ, ⲫⲱⲧ, ⲭⲁ-, ⲭⲏ, ⲭⲱ, ⲭⲱ ⲉⲃⲟⲗ, ⲱⲗⲓ, ⲱⲛϧ, ⲱⲛϩ, ⲱⲡ, ⲱⲣⲕ, ⲱⲟⲩ, ⲱϣ, ϣⲁⲓ, ϣⲉⲉⲓ, ϣⲑⲁⲙ, ϣⲑⲉⲣⲧⲉⲣ, ϣⲑⲟⲣⲧⲉⲣ, ϣⲗⲏⲗ, ϣⲉⲙϣⲓ, ϣⲓⲛⲓ, ϣⲱⲛⲓ, ϣⲉⲡ-, ϣⲱⲡ, ϣⲱⲡⲉ, ϣⲱⲡⲓ, ϣⲉⲡⲙⲕⲁϩ, ϣⲟⲡϥ, ϣⲉⲡϧⲓⲥⲓ, ϣⲉⲡϩⲙⲟⲧ, ϣⲁⲣⲓ, ϣⲧⲁⲗⲧⲉⲗ, ϣⲁϫⲉ, ϣϫⲟⲙ, ϥⲁⲓ, ϧⲱⲧⲉⲃ, ϩⲱⲃ, ϩⲱⲃⲥ, ϩⲕⲟ, ϩⲱⲗ, ϩⲗⲟϫ, ϩⲗⲟϭ, ϩⲉⲙⲥⲓ, ϩⲱⲡ, ϩⲱⲣ, ϩⲱⲥ, ϩⲟⲧⲉⲃ, ϩⲱⲧⲃ, ϩⲱⲧⲉⲃ, ϩⲱⲧⲡ, ϩⲟⲟⲩ, ϩⲓⲱⲓϣ, ϩⲟϫϩⲉϫ, ϫⲱ, ϫⲱⲕ, ϫⲱⲓⲗⲓ, ϫⲓⲙⲓ, ϫⲉⲙⲛⲟⲙϯ, ϫⲉⲙϯⲡⲓ, ϫⲉⲙϩⲏⲟⲩ, ϫⲉⲙϫⲟⲙ, ϫⲱⲛⲧ, ϫⲱⲣ, ϫⲉⲣϫⲉⲣ, ϫⲓⲟⲩⲉ, ϫⲟⲩϣⲧ, ϭⲓ, ϭⲓⲙⲱⲓⲧ, ϭⲓⲛⲉ, ϭⲓⲥⲓ, ϭⲓⲥⲃⲱ, ϭⲓⲥⲙⲟⲩ, ϭⲟⲥϫⲉⲥ, ϭⲓⲱⲟⲩ, ϭⲓⲟⲩⲓ, ϭⲟϫⲓ, ϭⲓϫⲟⲙ.

  Notes

  References