Kazakh

Conjugate Verbs

Facts

 • Language: Kazakh
 • Alternate names: Kaisak, Kazak, Kosach, Qazaq
 • Language code: kaz
 • Language family: Turkic, Common Turkic, Kipchak, South Kipchak
 • Number of speakers: 5290000
 • Script:

More information:

  Introduction

  Kazakh is a language of Kazakhstan. It is spoken in Also in China, Germany, Iran, Kyrgyzstan, Mongolia, Russian Federation, Tajikistan, Turkey, Turkmenistan, Ukraine, United States, Uzbekistan.

  Dialects

  Northeastern Kazakh, Southern Kazakh, Western Kazakh. Minor dialect differences.

  The Kazakh Verb

  Verblist

  іздеу, іріктеу, істеу, ішу, абайлау, адасу, азаптау, азаю, азу, азықтану, айыптау, айырбастау, айыру, айғыздау, алабұрту, алалау, аласалау, аластау, алгоритмдеу, алу, анықтау, арбау, ардақтау, ару, аспандау, ассимиляциялау, асу, асырылу, атау, ату, ауытқу, ашу, ашылу, аяқтау, ақтау, аңғару, аһлау, білу, біріктіру, бітеу, біту, байқау, балқу, бар, бару, бастау, басу, бату, баулу, баю, баяндау, бағалау, бағу, бағыштау, бақылау, беку, беру, билету, билеу, бобырау, болжау, болу, буу, бұзу, бұлтақтау, бұрау, бұрғылау, бәсекелестіру, бәсекелесу, бөгделену, бөлектеу, бөлу, вакциналау, галогендеу, гипноздау, гүлдеу, дайындалу, даму, даярлау, демалу, деу, дифференциалдау, домалау, дұрыстау, дәнекерлеу, ебдейлеу, езу, екіжүзділену, емдеу, ему, ену, еркіндеу, еркексіреу, еру, есінеу, ескерту, есту, ету, жіберу, жабу, жазалау, жазу, жайғасу, жалдау, жамылу, жану, жарату, жарбаңдау, жариялау, жару, жарылқау, жарқырау, жасау, жаттығу, жату, жаңалау, жаңғырту, жеделдету, жекелеу, жекешелендіру, жерлеу, жетелеу, жеу, жеңілдет, жеңу, жинақтау, жойылу, жолау, жорамалдау, жою, жуандау, жуықтау, жылау, жүгіру, жүгендеу, жүзу, жүйелеу, жүктеу, жүру, жұбайласу, жұму, жұту, жәрдемдесу, жөргектеу, зарлау, зарядтау, заттану, зақымдау, заһарлау, зеку, зерделеу, зерттеу, иіскеу, игеру, иммундау, иммунитеттендіру, интерполяциялау, кіру, келу, кеміру, кестелеу, кету, кешіру, кию, конверсиялау, күлу, күркіреу, күту, күю, көбейту, көбею, көгеру, көму, көру, көтеру, лаждау, ластану, лағу, лақтыру, логарифмдеу, міну, магниттеу, мазалау, мазмұндау, марапаттау, мақтау, маңқию, мейрамдау, мекендеу, мерекелеу, метилдеу, меңгеру, миналау, мияулау, монтаждау, мылжалау, мұқабалау, налу, нақтылау, негіздеу, нитрлеу, нығаю, нұсқау, нәтижелеу, ойлау, ойнау, орналасу, орнау, ору, осу, отыру, ояну, оқу, пісу, пішу, пайдалану, пайымдау, растау, ратификациялау, революцияландыру, редакциялау, реттеу, реформалау, сігу, сіміру, сайлау, сайрау, салу, салыстыру, санау, сасу, сату, саяхаттау, сақтау, секіру, сену, серею, серпу, синхрондау, сипаттау, сиыну, сору, соттау, сою, соғысу, стандарттау, субсидиялау, суу, сыну, сыру, сүзу, сүйеу, сүйреу, сүргілеу, сүю, сүңгу, сұрау, сұрыптау, сұғу, сәндеу, сәулелену, сөйлеу, сөндіру, тілеу, тіркеу, тістеу, табу, табыттау, тазарту, талдау, талқылау, тамақтану, тану, тарту, тасу, таяу, тағайындау, тағатсыздану, тағу, таңбалау, тебу, тексеру, тергеу, терлеу, теңдеу, тозаңдау, тойлану, тойтару, толған, толғау, тою, тоқтау, тоқырау, тоңазу, тоңу, туу, туғызу, тыныштандыру, тынығу, тырнау, тыңдау, түйреу, түкіру, түсу, түтеу, тұжырымдау, тұздау, тұрақсыздану, тұру, тұту, тұтыну, тұтқындау, тәмсілдеу, тәрбиелеу, төгу, төлеу, уайымдау, уағыздау, улау, уқалау, хабарлау, хикаялау, шабандау, шалғылау, шаптығу, шату, шашырау, шағу, шағылыстыру, шешу, шимайлау, ширығу, шифрлау, шоқындыру, шыдау, шылау, шымшу, шыпылдау, шығу, шұқу, шұқшию, шөмею, ыбырсыту, ыдырау, ылғалдандыру, ымдау, ысу, ығыстыру, ыңырану, ыңғайсыздану, эвакуациялау, экспорттау, электрлендіру, электрлеу, қабылдау, қайнату, қайнау, қайталау, қалау, қалыптасу, қамдасу, қамшылау, қарау, қаржылау, қару, қарғау, қастерлеу, қатаңдау, қатысу, қашау, қашу, қағаздау, қақыру, қобу, қомақтау, қону, қоректену, қоржаңдау, қорғалау, қорғау, қорқу, қосу, қосылу, қою, қуу, қызару, қылғу, қысқарту, құлау, құлыптау, құмарлану, құрметтеу, құру, құсу, құттықтау, құтыру, құтқару, үзу, үйрену, үйрету, үндемеу, үрлеу, ұзару, ұйықтау, ұлу, ұлғаю, ұмтылу, ұрлау, ұстау, ұту, ұштау, ұшу, ұшырау, әзірлеу, әлсіреу, әсірелеу, әшкерелеу, өлтіру, өлу, өркендеу, өртеу, өршу, өсу, өту, өңдеу, جەۋ.

  Verblists