Sorbian, Lower

Conjugate Verbs

Facts

 • Language: Sorbian, Lower
 • Alternate names: Bas Sorabe, Delnoserbski, Lluzykie, Lower Lusatian, Lusatian, Luzycki, Niedersorbisch, Wendish
 • Language code: dsb
 • Language family: Indo-European, Classical Indo-European, Balto-Slavic, Slavic, West Slavic, Sorbian
 • Number of speakers: 6860
 • Vulnerability: Threatened [Read more...]
 • Script: Latin script.

More information:

  Introduction

  Road signs in Dešno (Dissen)
  Road signs in Dešno (Dissen)

  Lower Sorbian is a West Slavic minority language spoken in eastern Germany in the historical province of Lower Lusatia, today part of Brandenburg.

  The Sorbian, Lower Verb

  Sorbian verbs are conjugated in the following forms:

  Finite forms are conjugated in

  Verblist

  běžaś, biś, bluwaś, bójaś, bóleś, braś, bydliś, chójźiś, chyliś, chytaś, cuś, cycaś, cyniś, cytaś, dawaś, dejaś, deriś, duś, dychaś, forměrowaś, formowaś, fotografěrowaś, fotografowaś, glědaś, gójś, góńtwowaś, granicowaś, graś, jěsć, kidaś, kjarmiś, klěcaś, klěkaś, klěś, kłojś, kóńcowaś, kšajaś, kšyś, kusaś, lažaś, leśeś, lězć, licyś, łojś, lubowaś, marznuś, měriś, mjelcaś, mlaś, módliś, mrěś, myś, mysliś, njasć, padaś, paliś, piś, pjac, pjelniś, planěrowaś, planowaś, plasć, pławiś, plěś, pluwaś, połniś, połožyś, póraś, powědaś, praś, proběrowaś, probowaś, pśedaś, pśěsć, pśigótowaś, pšosyś, pušćaś, pytaś, rdžaś, reagěrowaś, reagowaś, registrěrowaś, registrowaś, regulěrowaś, regulowaś, ricaś, rosć, ryś, sajźiś, sec, sednuś, śěgaś, segnuś, śěgnuś, sejźeś, skócyś, skóńcowaś, słyšaś, smjaś, snědaś, spiwaś, spóraś, stajaś, stajiś, stojaś, strowiś, stupiś, šurowaś, šyś, tkaś, tłocyś, tolerěrowaś, trěś, tśěsć, wariś, witaś, wiźeś, wjacerjaś, wjasć, wobjedowaś, wobrośiś, woglědaś, wójowaś, wołaś, wopuchnuś, wopuchowaś, wózyś, wucuś, wucyś, wuknuś, wuměraś, wumrěś, wusmjerśiś, wusmjerśowaś, źaržaś, źěłaś, źěliś, žyś.