Tarifit

Facts

 • Language: Tarifit
 • Alternate names: Rifi, Rifia, Northern Shilha, Shilha
 • Language code: rif
 • Language family: Afro-Asiatic, Berber, Greater Zenatic, Zenatic
 • Number of speakers: 1700000
 • Script: Tifinagh script, Arabic script, Latin script

More information:

  Introduction

  Tarifit is a Northern Berber language of the Zenati subgroup, spoken mainly in the Moroccan Rif by about 2.7 million people.

  The verb

  Sample verb ari 'to go up'.

  Past

  Sg.1ourigh
  Sg.2tourid
  Sg.3 m.iouri
  Sg.3 f.touri
  Pl.1nouri
  Pl.2 m.tourim
  Pl.2 f.tourint
  Pl.3 m.ourin
  Pl.3 f.ourint

  Present and Future

  Sg.1ad arigh
  Sg.2attarid
  Sg.3 m.adiari
  Sg.3 f.attari
  Pl.1anari
  Pl.2 m.attarim
  Pl.2 f.attarint
  Pl.3 m.adiarin
  Pl.3 f.attarint

  Verblist

  acar, adar, adef, ades, af, afes, afey, afeř, aggʷej, agi, ames, ameẓ, ari, arni, arr, arɣ, arẓ, as, aweḍ, awi, aři, aǧeɣ, aḍen, aṛu, ban, barc, barcen, barrem, bary, barḍ, bbeẓ, bda, becc, beccar, bedd, beddeř, behdeř, bekkar, belled, belleɛ, belleɣ, bendeq, beqqeř, besseř, bexxar, bezzez, beɛɛed, beɣbeɣ, beḥḥar, beṭṭeř, bissem, biyyen, biyyeɛ, biyyeḍ, bkem, bna, bseř, buccex, buhři, bumbes, buxsi, buybeḥ, buɛ, buǧeɛ, byes, bzeg, břeɣ, bɣeḍ, bḍa, bḍeř, bḥet, carz, cc, ccur, cmez, dark, darrej, darreɛ, dars, dawa, dbeɣ, ddar, dded, ddem, dden, ddez, ddu, debbar, debbeb, degdeg, dehwar, dewwec, dewwex, dexfar, deř, deɛdeɛ, deḥḥes, dfar, dfeɛ, dhec, dhen, diqq, diyyeɛ, dqeř, dubel, duhcar, dukel, dum, duxxen, dweř, dɛa, dḥa, dḥec, ekk, emř, ens, ewc, exs, fa, fafa, faq, farfar, farn, farq, farred, farrej, farreɣ, farreḍ, fars, fary, farz, farɣ, farḍ, farḥ, fedda, fejjar, fekk, fekkar, fennen, fessar, fewwar, fewweḥ, feř, feǧ, feǧeq, feǧeḥ, ffar, ffeɣ, ffeẓ, ffu, ffud, fhem, firnen, firrej, fna, fqed, fqiqqes, frax, fri, fruri, fsar, fses, fsi, fsu, ften, fuḥ, fxes, fyi, fřed, fḍar, fḍeḥ, garreɛ, genfa, geɛgeɛ, geɛɛed, gg, ggʷ, ggʷed, hdem, hemm, hna, hwa, hřec, iff, ini, irar, irḍ, iři, iɣis, jarr, jaweb, jaǧ, jbed, jdeb, jen, jiwen, jiyyef, jj, jjeř, jmeɛ, kebb, keff, kemmeř, kiyyef, kk, kkar, kmeř, ksi, kteb, marr, marrec, marẓ, mell, meyyeř, meǧeḥ, mjar, mlel, mmet, mneɛ, msar, mses, mseř, mseḥ, mun, murḍes, mutti, muzzar, mxumbeř, mřec, mřeř, mřeḥ, mɣar, mɣaḍ, mḥeḍ, mẓi, naɣ, ndar, ndef, ndeh, ndeq, ndi, ndu, neffeḥ, neɣ, nfeɛ, ni, nneḍ, nqar, nḍeř, qas, qeccar, qqim, qřa, ru, ruḥ, sarwet, sbedd, scar, sellek, semma, semř, sendu, sexxar, seř, sird, siweř, siǧeɣ, smem, smeḍ, smeḥ, ssu, su, sudem, suyes, sřiř, tarjem, ttu, ubuḍ, udrus, udum, uff, ujar, usu, warɣ, wwet, xdem, xemmem, xemmeř, xiyyeq, xwa, xzar, xřa, xřeq, yma, zdem, zemmem, zeḍ, zha, řař, řaɣa, řmed, řuř, řɣeɣ, ɛawen, ɣar, ɣmi, ɣnes, ɣři, ǧaẓ, ǧef, ǧem, ǧeɣ, ḍar, ḍarn, ḍarr, ḍarref, ḍarres, ḍawweɛ, ḍaḍar, ḍbeɛ, ḍewwar, ḍewweř, ḍfes, ḍhar, ḍiyyeɛ, ḍmen, ḍmeɛ, ḍnez, ḍu, ḍuqqez, ḍur, ḍřem, ḍřeq, ḍɛef, ḥri, ṣbeḥ, ṣfeḍ, ṭelleq, ṭṭef, ṭṭes, ṭṭeḍ, ẓar, ẓumm, ẓwa, ẓřeḍ, ẓẓeř, ẓẓi, ẓẓu.