Zhuang, Yongbei

Facts

 • Language: Zhuang, Yongbei
 • Alternate names:
 • Language code: zyb
 • Language family: Tai-Kadai, Kam-Tai, Daic-Beic, Daic, Northern Daic-Sek, Northern Daic, Yongnan-Yongbei
 • Number of speakers: 1980000
 • Script: Category

More information:

  Introduction

  Zhuang, Yongbei is a language of China. It is spoken in Guangxi Zhuang Autonomous Region, north Yongning, Hengxian, Bingyang, Wuming, and Pingguo.

  The Zhuang, Yongbei Verb

  Verblist