Älvdalen

Sample of Swedish as it is spoken in Älvdalen. More information about the Swedish language and its dialects. Listen to the dialect.

[ More ParallelTexts | SwedishDialects Index ]
The verbs of this paralleltext are marked as links.

: Older woman

. Ja naug war e se muggut mo trua og .... O se kam i daiti ie ...
Ja, nog var det myggigt ma du tro. Och sedan kom jag i ett
. juard -... djetingg -... bu iesn og, o wart stundjin av
jordgetingbo en gang, och blev stucken av getingar. Det
. djetinggum. E swaidd fell ed og, iet tag, tast edh ... djick
sved väl det också, ett tag, tills det gick över. Det var väl
. yvyr. E wa fell it te wa so liuät -... fjäskun, wen an kund råk
inte att vara så väldigt sjåpig, vad man kunde raka ut för. I
. aut for. I alla fall iessn wet ig ... menn pappa og i warum ...
alla fall en gang, vet jag, min pappa och jag var dit och
. daitter og ulldum sla iet aindj1 iesn, og ulldum ligg i odhar
skulle slå ett änge1 en gång, och skulle ligga i den där
. sluagbudhe2. O se mes fuarum iemat so birette pappa fo
slogboden2.Och sedan medan vi for hemåt så berättade
. meg at an add art byonn i gromuare ... gromuarn attonadh,
pappa for mig att han hade hört bjorn i granskogen bakom
. dar addum sovidh. Men an add it tuaras seg av fo mi foll[d]
där vi hade sovit. Men han hade inte tordats tala om för mig
. fuarum iemat. An tuast it birett e fo mi fold fuarum iemat.
förrän vi for hemat. Han tordes inte berätta det för mig
. Nor war ed? Jaa ig la fell warå kanstji ... fjuärto år, wa fel upå
förrän vi for hemåt. När var det? Ja, jag lar ha varit kanske
. nittoundratrettiett. Men o sluägbudhe a well råså ni nu so e
fjorton ar, det var nittonhundratrettioett. Men den slogboden
. finns it no kwere, bara n fuask3 ... o non stuck ... fuastjin3.
har väl rasat ned nu så det finns inte något kvar, bara en
. Wenn ir ed? E bitydher at stuttjin a rattnadh upp, so edh i
fosk3 ... nagon stock ... fosk3. Vad är det? Det betyder att
. fuästjin3 kwe bara, no slajk fragment åv ... av tra ... stuttjin.
stocken har ruttnat upp, så det är fosk3 kvar bara, något
. 1 aindj ('änge') = slåtteräng
sådant fragment av trästocken.
. 2 sluagbudhe ('slogbod') = liten bod med tre väggar, att bo i
1 änge = slåtteräng
. vid slåtterarbete
2 slogbod = liten bod med tre väggar, att bo i vid
. 3 fuask/fuastjin ( 'fosk/fosken") = murket tra
slåtterarbete
.
3 fosk/fosk = murket tra

: Older man

. Warum uppwidh tjakane o skoagsarbiet, ogh addum ien
Vi var uppe vid Kalkan på skogsarbete, och hade en
. motosag ilagh ... e war ... i byrånen ... & [nittonhundra]femtitale
motorsåg tillsammans, det var i början av
. dho, nittoundrafemtitwå kanstji. Så boalajedh jalt ass min
[nittonhundra]femtiotalet då, nittonhundrafemtiotvå kanske.
. ien motosåg så londum millo wenannan, dar e wa groavan
Så bolaget höll oss med en motorsåg som vi lånade mellan
. skoåg då. O se ... ien dag se så, me avmatan kam daita ien
varandra, där det var grov skog. Och sedan en dag så, när
. kammrat og uld mal av ... Avmatan e wet du ir ien so malar
avmätaren kom till en kamrat och skulle mäta av ...
. åv traine da dhier ull sågas åv nå wet du ... kabber1 å så
Avmätaren, det vet du, ar en som mäter av träden där de
. wide -... An kam a pulse dar i snjom min ien malstor o sa ...
ska sågas av vet du, kabbar1 och så vidare ... Han kom och
. rek an nidh mälston nidhi iet bjönnåjv ... så e kumb up ien
pulsade där i snön med en mätstör och sedan stack han ned
. bjönn -... bjönnovudh ... uppyr snjom inwi fåotar adh om ....
mätstören i ett björnide, så det kommer upp en bjöm-
. Sa ann bjonn fick i sjo for an kam mjast dait i war sa dho. Ja
björnhuvud, vid fötterna på honom. Så den björnen fick jag
. ien litn bit fro sos ... Ja jarfro nid dar addidh biler forst jana,
se för den kom nästan dit jag var sedan. Ja, en liten bit från
. wam fro mi do. An wekt upp an allts&? Jaa, an wart wekt do
som ... Ja, härifrån ned [dit] där ni hade bilarna först har, var
. mess andar avmatan kam o pulse dhait og mal adh andar
den från mig då. Han väckte den alltså? Ja, den blev väckt
. kampisen do wet du, so rek an mälston rett nidhi iet
då när den där avmätaren kom och pulsade dit för att mäta
. bjönnåjv. Men e -... an wa fell så ... wa frå so an wa dho it
åt den där kompisen då, vet du, så stack han mätstören rakt
. jälåk ittje. Anda bjönn wart do int jälåk ittje, neej, så e wa
ned i ett björnide. Men den var väl så klarvaken så den var
. fell int ... Wenn djard an do, bjennen? Ja an ... an djick nitter
då inte elak inte. Den där bjömen blev då inte elak inte, nej,
. moat ien eller ogger so wa dhar, so jällt o sag sund ien toll
så det var väl inte ... Vad gjorde den då, björnen? Ja, den
. an adde. Og an ulld fell iweg ... sett o si skaidher o ulld und&
gick neråt mot en annan huggare som var där, som höll på
. bjonn an sidhu. O skaidu dhie wa föll unde kwistum o fick
att såga sönder en tall som han hade. Och han skulle väl
. draga skaidher atter o bjonn war alldielest att o skaider om
iväg ... [han] satte på sig skidorna och skulle undan [från]
. o edh ... Men e djick bra faktist.
bjömen han ser du. Och skidorna de var väl under kvistarna
. 1 kabber: 'en kabbe' är en kapad timmerstock
och [han] fick dra skidorna bakåt och björnen var alldeles
.
bak på hans skidor och det ... Men det gick bra faktiskt.
.
1 'en kabbe' är en kapad timmerstock

: Younger woman

. Dier bruk sakt sjo bjonn jar ringgum i raiser fast ig a ba sitt
De brukar minsann se bjom har omkring i skogen fast jag
. ien ienn gangg. War upi Bunkrais mess ig war i tieårsåldern,
har bara sett en en gang. Det var uppe i Bunkris när jag var
. så warum o plucketum bere, uppå en sturan bocke o do kam
i tioårsåldern, så var vi och plockade bar på en stor backe
. ien litn bjonn o jick dan nidi nest biln. Ien lith ien? Ja an wa
och da kom en liten björn och gick där nere bredvid bilen. En
. int so stur ... kanstji war ... nara år bara ... wa foll in -... int so
liten en? Ja, den var inte så stor, kanske var [den] några år
. gommol. Ur nära wa ni do? Ja femti mieter kanstji ... e så
bara, den var väl inte så gammal. Hur nära var ni d&? Ja,
. swart o saja ... a så langgu se men, femti-undra mieter, no
femtio meter, hundra meter kanske, det är så svårt att säga,
. slajkt. Wurt ni räddor do eld? Ja liter, att an ulld sjo uoss elld
det är så länge sedan men femtio, hundra meter, något
. no slajkt, o i wet int. Man, man werd lite redd, fast man wet
sådant. Blev ni rädda da eller? Ja lite, att den skulle se oss
. int ejentlien wiså man i redd. Men an såg int uoss no så an
eller något sådant, och jag vet inte. Man blir lite rädd, fast
. jick bara nidi da jick in i raiser o foswann atten. So e wa kul
man vet inte egentligen varför man är rädd. Men den såg
. o sjo bjonn. Milluma so fa man föll non swaingg uppo
inte oss så den gick bara dar nere, gick in i skogen och
. stjuatfelter o ak o ul -... o sjo um an sir non men. Sir do alldri
försvann igen. Så det var kul att se björn. Ibland så far man
. non do man al aut 'o kuago, man si bara ba int man truar att
val nagon svang upp på skjutfältet och åker och ser om man
. man al sjo non. Å för kanstji ien månad se så satum wir inni
ser någon men. Man ser da aldrig någon när man ska ut och
. tjötjä jän, o kuäget aut, ig åck Sven-Olav åck twa kampiser
titta, man ser bara när man inte tror att man ska se någon.
. til. A da so skrakt kulla, men sjo dan aute so kam ien litn
Och för kanske en månad sedan så satt vi inne i köket här,
. röva-ungga auto grasmatta. Of Alldeles swart uppo riddjin å,
och tittade ut, jag och Sven-Olov och två kompisar till. Och
. jettelitin å jettegullin å, kuäget i rabatter å foär lite runt å så
då skrek flickan, men se där ute så kom en liten rävunge ute
. da så ... Ulldum wi ga aut o sjo um e fanns no flier ... elld no
på gräsmattan. Of Alldeles svart på ryggen och jätteliten och
. flier rovir. Na men da war an elt brotte, so dho foswann an,
jättegullig och tittade i rabatterna och for lite runt och så där
. men e wa rualit. Jaa, ir-a nära skojön j& so dem dug ta si?
så ... Skulle vi gå ut och se om det fanns några fler ... eller
. Jaa i truar er, men i wet int riktut, die fo ju luv gå ... antingen
några fler rävar. Nej, men då var den helt borta, så då
. um die kuma uppifro dan so do ar an gaid yvyr en massa
försvann den, men det var roligt. Ja. Är det nära skogen har
. weger o so for o kuma nid. Eld um an a kumi fro nidhi nest
så att de kan ta sig hit? Ja, jag tror det, men jag vet inte
. ove so gor ja nidher, so an a gaid yvyr ove o se kumir upp
riktigt, de får ju lov att gå ... antingen om de kommer
. jan, i wet it ed, ur an a ferir.
uppifrån ... så da har den gått över en massa vägar och så for
.
att komma ned. Eller om den har kommit från nere vid älven
.
som går här nere, så den har gått over älven och sedan
.
kommit upp har, jag vet inte det, hur den har gjort.

: Younger man

. E i ju flie slajk gammle skuagskajur jan, auti raise. Ja sos
Det ar ju flera sådana gamla skogskojor har, ute i skogen.
. uppi Swartgessi, e ligg ju westeryvyr jarifro ien bit .... Man
Ja, som uppe i Svartgessi, det ligger ju västerut härifrån en
. tar a -... Uppi Allstugo so swaindjer man wilster, in ... in yvyr
bit. Man tar ... Uppe i Allstuga sa svanger man vänster in över
. ien grusweg, ir e ju iett ... e ju naturreservat, ir e. Dar ir e ie
en grusväg, [där] är det ju ett naturreservat, är det. Dar ar
. gåmål jeldpallkaja1. I wet it um o a stende dar ålltjett elld
det en gammal eldpallkoja1. Jag vet inte om den har stått
. um e i nod so dier ava flytta dhait fro noger eller men ... Men
där alltid eller om det är något som de har flyttat dit från
. e jettemysin kaja. Dar kan man ju ligg yvyr um man wil
någon annanstans. Men det ar en jättemysig koja. Dar kan
. åckså ... So ender väl man att ... ja at man fa dhaiter,
man ju ligga over om man vill också ... Så det händer val att
. millumadh. Dug an fiska dar? Jaa e ien tienn alldeles brewi
man ... Ja, att man far dit, ibland. Kan man fiska där? Ja, det
. da .... So e i val nan arapinn ... dan i, men ig a alldri faidh upp
är en tjärn alldeles bredvid där. Så det är väl någon
. nan, e lite swafiska truär ig.
öringpinne där i, men jag har aldrig fått upp någon. Det är
. 1 jeldpallkåja ('eldpallkoja") = koja med eldstad mitt på
lite svårfiskat tror jag.
. golvet
1 eldpallkoja = koja med eldstad mitt på golvet