Ånäset (Nysätra)

Sample of Swedish as it is spoken in Ånäset (Nysätra). More information about the Swedish language and its dialects. Listen to the dialect.

[ More ParallelTexts | SwedishDialects Index ]
The verbs of this paralleltext are marked as links.

: Older woman

. Jer i bynum janna1 fo nalta2 sen,
Har i byn janna1 for nalta2 sen,
. vi hadd inte snuva, vi hadd krimen,
vi hade inte snuva, vi hade krimen,
. å åt vi grötn som fått sjveen3,
och åt vi groten som fått schveen3,
. da vort vi hölle triven4,
da blev vi hölle triven4,
. då tjata vi int, vi dansjke,
då tjata vi inte, vi danschke,
. å hästn gnägge int, han bransjke,
och hästen gnaggade inte, han branschke,
. ver du misslyckat, da ver du klattrut,
var du misslyckad, da var du klattrut,
. å ver du fnittri, da ver du flattrut,
och var du fnittrig, da var du flattrut,
. va an sist född, då va an pöttn i löckn,
var han sist född, då var han pöttn i löckn,
. int lek vi venn, vi bruke drött n,
inte lekte vi med honom, vi brukade drökt n,
. var man otäck, så var man onasjeli
var man otäck, så var man onascheli
. å var man gla, så var man blihli
och var man glad, så var man blihli
. var du tjittli, da var du tjetu,
var du kittlig, da var du ketu,
. å var du tjittsli, da var du gnetu,
och var du kitslig, da var du gnetu,
. snorre ne medsols, va re ansjansj na rätthansj,
snurrade det medsols, var det anschansch nej rätthänsch,
. å tvärtam va re anschänsch,
och tvärtom var det anschänsch,
. men ve ru tali, da ve ru tule,
men var du tålig, da var du tule,
. vor bena knole, da vo dom knule ...
var benen knöliga da var de knule ...
. 1 här: janna = den här
1 här: janna = den här
. 2 här: nalta = lite
2 har: nalta = lite
. 3 här: sjveen = stekt
3 har: schveen = stekt
. 4 har: hölle triven = tagen for att ata fastän det inte smakar
4 har: hölle driven = tagen för att ata fastän det inte smakar

: Older man

. Bort i, bort i Gasmarkangarna, ja a brorsan han han hete
Bort i Gasmarkangama, jag och brorsan. Han heter Eskil
. Eskil &. Han va ju fjorton ar an då & ja va ju tolv. Da to vi
och ... Han var ju fjorton år han da och jag var ju tolv. Då tog
. hastn & sa for vi dit opp & sku kor hem hoiskrängen1. Men
vi hasten och så for vi dit upp och skulle kora hem med
. du vet då hadd vi ju, då sku vi ju ... Vi vi jaga ju å, så da fick
höskrindan. Men du vet då hade vi ju, då skulle vi ju ... Vi
. vi larn en bossa av n Frits janna2 å så hunn då å så for vi
jagade ju och ... Så da fick vi lana en bossa av Frits janna1
. da. A han skalld ju ickorn han. Sa skot vi ickom under vägen
och så hunden då och så for vi da. Och han skallde ju på
. då. Å du vet upp i änjen da vi höll på he3 ut hoien bort i
ekorrar han. Så sköt vi ekorren under2 vägen [dit] då. Och
. lodem4 da da. Da komme ne tri alga. De va första alga ja
du vet upp i ängen da vi höll på he3 ut hoet bort i lödun4 där
. sag i mitt liv. He va ju fantastist. Men du vet da vi for hem
då. Da kommer det tre algar. Det var [de] första algarna jag
. da minns ja sa jadra val att de, hastrackarn dar vi had va
såg i mitt liv. Det var ju fantastiskt. Men du vet da vi for
. ganska hemtra5. Så du vet da vi, mn sa da borja ju hunn
hem da minns jag sa jakla val att det ... Hastrackaren dar,
. allti skall. Vi hadd ju skutte n ickorn vägen opp. Å da vi for
[som] vi hade, var ganska hemtra5. Så du vet da vi ... Så da
. hem da börje n skalla & anda overst i la6. A vi dit & ge hastn
började ju hunden alltid [ att ] skalla. Vi hade ju skjutit
. då höisäcken då & så iväg å ska skjut ickorn då. Å klaan 7 du
ekorrar [på] vägen upp. Och da vi for hem da började den
. vet, vi hinn ju sa föra en bit, da stick hastn iväg. Han va ju
skälla och ända överst i la6,Och vi dit och ger hästen då
. s& hemtra5. Han sku hem han.
hösäcken då och så iväg och ska skjuta ekorren då. Och
. 1 höskrindan
klaan7 du vet, vi hinner ju bara fara en bit, då sticker hästen
. 2 här
iväg. Han var ju så hemtra5. Han skulle hem han.
. 3 ta
1 här: janna = här
. 4 ladorna
2 här: under = på
. 5 hemkär
3 har: he = hava, ta
. 6 vid ladorna
4 har: lodun = ladorna
. 7 svordom
5 här: hemtra = hemkär
.
6 har: i la = vid ladoma
.
7 'klaan' ar en svordom

: Younger woman

. Na vi hade int sa farlit. Vi ... Jas& Dom a rätt snälla,
Nej vi hade inte sa farligt. Vi ... Jas& De är rätt snälla,
. fritidspedagogema. Na men vi hade ju så hära, de stod på
fritidspedagogema. Nej, men vi hade ju så här ... Det stod på
. schemat a vi skulle fara på lager till e Nordmaling. Ock, oj,
schemat att vi skulle fara på lager till Nordmaling. Och ... Jo,
. jo men da vek dom av i Norrbyskär & sa skicka rom ove oss
men da vek de av i Norrbyskar och sa skickade de over oss
. me båten. Vi ba "Jaha, vars ska vi nu då?". Kom vi fram,
med båten. Vi bara "Jaha, vart ska vi nu då?". Kom vi fram,
. stod tvåena ha ba "Välkommen ti eran inspark!". Vi ba
stod tvaomna har bara "Välkommen till eran inspark!". Vi bara
. "Neej!". Ha ha. "Va komme hända nu?" Na men da va re
"Nej!Vad kommer [att] handa nu?". Nej, men dar var det
. faktist underbara, roliga sake, så vi lekte lekar å gick
faktiskt bara roliga saker, så vi lekte lekar och gick
. spökstigar & ja, sov i tält å frös ihjäl å. De va de värsta. A &
spokstigar och ja, sov i tält och fros ihjäl och ... Det var det
. sen hade vi lite sa ha smagreje typ vi ha haft faddermidda &
varsta. Ja, och sedan hade vi lite sa har smagrejer, typ vi
. ja faktist i onsdas så blev vi etter. Da hadd vi insparksfest.
har haft faddermiddag och ja, faktiskt i onsdags så blev vi
. Så da blev vi officiellt etter. Ha ha. Hm Sa att, na, annars ha
ettor. Da hade vi insparksfest. Så da blev vi officiellt ettor.
. re som inte vari så farlit. Vi har inte vari så mycke nere på
Så att, nej, annars har det [lik]som inte varit så farligt. Vi
. stan a skämt ut oss som vissa.
har inte varit så mycket nere på stan och skämt ut oss, som
.
vissa ..

: Younger man

. Men däremot vet ja att na vi gick i Kiruna, da va re precis
Men däremot vet jag att när vi gick i Kiruna, da var det
. tvärtom. For da sku vi javlas me rom ha från Haparanda. For
precis tvärtom. För då skulle vi jäklas med de här från
. dom tycktes ju, dom prata finska för att int vi sku förstå. De
Haparanda. For de tyckte sig ju ... De pratade finska för att
. roliga va de att dom fran Kiruna, dom forstod finska, men
inte vi skulle förstå. Det roliga var det att de från Kiruna, de
. kunde inte prata själv. Å då vi som va då från Skellefte & &
förstod finska, men kunde inte prata själv. Och da vi som var
. så jag å sen även han från Vännäs, vi börja som tota ihop så
då från Skellefteå och så jag och sedan även han från
. här meningar som man visste att de här de få rom
Vannas, vi började [lik]som tota ihop så har meningar som
. bekymmer me. Så man hade som sport att nu ska vi plocka
man visste att det här det får de bekymmer med. Så man
. fram såna hära skumma uttryck som aldrig komme &
hade som sport att nu ska vi plocka fram sådana här
. knäcka. Ha ha, sen att de int betydde nånting elle ja, de de
skumma uttryck som [de] aldrig kommer att knäcka. Sedan
. kvitta ju!
att det inte betydde någonting eller ja, det kvittade ju!