Anundsjö

Sample of Swedish as it is spoken in Anundsjö. More information about the Swedish language and its dialects. Listen to the dialect.

[ More ParallelTexts | SwedishDialects Index ]
The verbs of this paralleltext are marked as links.

: Older woman

. Nej, men alltså det var väldigt mycket förr, ja, det var innan
Na men assa de va valdit mycke forr, ja de va innan de vart
. det blev ordnade danser och liksom så, att de hade den
årdnade danser å liksåm så, att dam hade den
. ungdomsbjudningen och tocke1. Och så hade de till
ungdomsbjudningen & & ock tocke1. Å se hade ram till
. exempel, i byar[na], spinnstugan. Och då gick danne2 d&
eksempel, i byar, spönastugen. Å da jick e danne2 da runt sa
. runt så bypojkarna visste da var det var spinnstuga
poj bypojka visste da vart de va sponastuge nånstans. Dam
. någonstans. De hade spinnrocken på vintern på slade och
hade spinnracken på på vintern had på slade & se da tog
. sedan da tog de och - flickorna i byn - satt och spann
dam a, flickerna i byn, satt & spann tisammans. A de hette
. tillsammans. Och det hette spinnstugan. Då gick danne2 då
spönastugen. Då jick e danne2 då se då på ettmiddan. Da
. så på eftermiddagen, da visste pojkarna var jantorna3 var
visste pojkan vart jante3 va nånstans, då kemme dåm. Å de
. någonstans, da kom de. Och det var bara undan med
va bara önne ve alltehop då & så de skulle va dans. Da va re
. alltihop da och så det skulle vara dans. Da var det dans med
dans ve engång då. De va ju int föräldra hade nå & saje till,
. en gang da. Det var ju inte föräldrarna hade något att säga
utan da va re dam da sam va hall se unna.
. till, utan da var det de da som höll sig undan.
1 här: töcke = sådant
. 1 här: töcke = sådant
2 här: danne = det där
. 2 har: danne = det dar
3 har: jante = flickoma
. 3 jantorna = flickorna
3 jantorna = flickorna

: Older man

. De fanns en gubbe opp i byn har som kaller fo Ola-Guffam.
Det fanns en gubbe uppe i byn har som [man] kallade for
. Han va född artanhunretjugeatte tro ja. De va en v begtjes1
Ola-Guffarn. Han var fodd artonhundratjugoatta tror jag. Det
. de. Aa Dam va där i skogen å så börje å rengn åske nånting
var en begkes1 det. Ja De var där i skogen och så började
. alldeles otrolit. A han for a ställd sa under en stor gran. Mm
[det] att regna [och] aska någonting alldeles otroligt. Och
. Dam säg åt an "Nä stå inte där ve grana, bliksten kan ju slå
han for och ställde sig under en stor gran. De säger åt
. ne dar. Hon a sa stor". Da sag han da "No a re val hittelit2
honom "Nej, stå inte där vid granen, blixten kan ju slå ner
. om de ska slå ner just nu, da de inte ha jord de på hundra
där. Hon är så stor". Då säger han da "Nog är det väl
. år tidigare". Haha han jick int därifrån da. Jaa, jaa Å sa va re
hitteligt2 om det ska sla ner just nu, da det inte har gjort det
. en ... Va re en i ganska mogen ålder som hade jift sä. Å
på hundra år tidigare". Han gick inte därifrån då. Ja, ja Och
. bruden va väl kansje inte riktit eh klar i knappen. De va nå
så var det en i ganska mogen ålder som hade gift sig. Och
. fel. Mm Då va re på sammarn, da komme grannen dit. Dam
bruden var val kanske inte riktigt klar i knoppen. Det var
. satt ute på bron a satt &. Sitt & mykse3 som de hete Ja da
något fel. Då var det på sommaren, da kom grannen dit. De
. på bron. Så kom n nyblivna frun ut. Å så säge kampisen
satt ute på bron och satt och ... Sitta och myxe3 som det
. "Men som va fulle för deg som jifte deg ve n annar4. Nå såg
heter Ja där på bron. Så kom den nyblivna frun ut. Och så
. fal att hon inte var som andre?", "Joho", sa an "nog sag ja
sade kompisen "Men vad har [det] tagit åt dig som gifte dig
. de, men ja tänkte a re ... Jo, ja såg ju att hon va lite an knepi
med den annar4? Nog sag [du] val att hon inte var som
. å egen, men ja tänkte ä re en som ä rikti här i gårn så få de
andra?". "Joho", sade han "nog såg jag det, men jag tänkte
. räcka".
är det ... Jo, jag såg ju att hon var lite grann knepig och
. 1 begkes = vresig person, nedsättande beteckning
egen, men jag tänkte är det en som är riktig här i gården så
. 2 hittelit = osannolikt
får det räcka".
. 3 har: mykse = mysa, göra ingenting
1 begkes = vresig person, nedsättande beteckning
. 4 här: n annar = hon dar
2 hitteligt = osannolikt
.
3 har: myxe = mysa, gora ingenting
.
4 här: n annar = hon dar

: Younger woman

. De tjanns jättebra ja stortrivs. Allri att ja sku kunna flytta
Det känns jättebra, jag stortrivs. Aldrig att jag skulle kunna
. härifrån. De a man kan gå ut på gårn & ba stå & titta ah va
flytta härifrån. Det är ... Man kan gå ut på gården och bara
. bra ja har ne, liksam haha. Na men de de e så fritt! Å liksam
sta och titta. Ah! Vad bra jag har det, liksom. Nej, men det
. inte, för såm mamma å pappa bor råm bor i ett villaåmråde
är så fritt! Och liksom inte ... For som mamma och pappa bor,
. där de a hus så ha alldeles tätt inpå varann. Mm Å, na, usj.
de bor i ett villaområde dar det ar hus så har alldeles tatt
. Ja mena grannen se na ja klive upp på mårrånen, na ja gå
inpå varann. Och, nej, usch. Jag menar grannen ser när jag
. ut å hämta påstn å na ja byt gardiner & sånt här. Här a re ju
kliver upp på morgonen, när jag går ut och hämtar posten
. ingen sam se na sant. Sa att, ja, de e tappen. De e ... De
och när jag byter gardiner och sådant här. Här är det ju
. perfekt fö barn ackså & få vara ... Ja men visst de e ju
ingen som ser något sådant. Sa att, ja, det är toppen. Det
. tappen. Man behov inte va oroli fö nå bilar & stor tung trafik
är ... Det är perfekt för barn också att få vara ... Ja, men visst.
. sam tjör förbi, utan dam få va ute am dam ... Nu ha vi ju an
Det är ju toppen. Man behöver inte vara orolig för några
. straks bakåm här såm man få va lite spänd å nervös på,
bilar och stor tung trafik som kör förbi, utan de får vara ute
. men de e ha ju bott här bam tidigare sam ha klara av å. Mm
om de ... Nu har vi ju ån strax bakom här som man får vara
. Sa att de e helt suverant!
lite spand och nervös på, men det har ju bott har barn
.
tidigare som har klarat av [det]. Sa att det ar helt suveränt!

: Younger man

. A de e val allt fiske ju, fran havsfiske till backmet am man
Ja, det ar val allt fiske ju, fran havsfiske till backmet om
. säj. Å de ju e, de e de rolijaste ja vet förut ejäntlijen & håll
man säger. Och det ar det roligaste jag vet egentligen, att
. på me, så har på fritiden i alla fall. Va a re som a rolijast me
hålla på med så här på fritiden i alla fall. Vad är det som är
. fiske ... Jaa. & vicket finns de nåt som a bättre än annat? Na,
roligast med fiske ... Ja. ... och vilket fär] ... och finns det något
. de tro ja inte allt fiske a rolit. A va som a riktit a de e svårt &
som är bättre an annat? Nej, det tror jag inte, allt fiske ar
. förklara den da tjusningen me fiske ejantlijen. De e de en
roligt. Och vad som är riktigt ... Det är svårt att förklara den
. viss spänning me na. Man gå väl allti å drömme am den da
dar tjusningen med fiske egentligen. Det är en viss spanning
. den stora, de e. Å så e, ja vet inte de e inte allti viktit & få
med det. Man går väl alltid och drömmer om den där, den
. fisk helle ejäntlijen. De e rakt ba rolit & få, bara få fiske.
stora, det ar ... Och så ar, jag vet inte, det ar inte alltid viktigt
. Kamma sej ut litegrann å.
att få fisk heller egentligen. Det är rakt bara roligt att få
.
fiska. Komma sig ut litegrann.