Åre

Sample of Swedish as it is spoken in Åre. More information about the Swedish language and its dialects. Listen to the dialect.

[ More ParallelTexts | SwedishDialects Index ]
The verbs of this paralleltext are marked as links.

: Older woman

. Naeh, fast e mf e for da sa dam alltid, n na man traffe nan
Nej, fast förr då sade de alltid, när man träffade någon da
. då så je jämtske så sa dam "Men prata så där kanstit ijenn
så, jag [pratade] jamtska, så sade de "Men [nu] pratar [du]
. mamma". Tyckt "Va löjli du e", men nu s tytje dam nästan
så dar konstigt igen mamma". [De] tyckte "Vad lojlig du ar",
. att "Du ha kunne lard ass mer". Hm For de klart de ha man
men nu sa tycker de nästan att "Du hade kunnat lara oss
. ju kunne jort. Man ha ju kunne tage fo vana & jamske me
mer". For det [ar] klart, det hade man ju kunnat gora. Man
. bama sin, men da tänkt man att na men he kansje bli börj
hade ju kunnat ta for vana att [prata] jamtska med barnen
. svårst på skola. E minns ju ann na e börje tredje klass å så
sina, men da tänkte man att nej, men det kanske skulle bli
. sku ma ha biologi a lararn han h Am kamme me blom & den
svart i1 skolan. Jag minns ju an när jag började tredje klass
. da visst je va e heite å je fick svara å sa tin danna het
och så skulle man ha biologi och läraren han kom med en
. broksjit. Haha & ja ha aldre vorte se utskratte nån gång. De
blomma och den dar visste jag vad den hette och jag fick
. heit rolleka på svenska, men de visst je int. Je visst bare t
svara och sade att den dar heter brokskit. Och jag har aldrig
. heite broksjit. For dem använne ne sam laksermedel janne1
blivit så utskrattad någon gång. Den heter rolleka på
. Ja gammalt. Va lågist Jah ...
svenska, men det visste jag inte. Jag visste bara [att] den
. 1 har: janne = har
hette brokskit. For de använde den som laxermedel janne2
.
Ja [sedan] gammalt ... Vad logiskt Ja.
.
1 säger egentligen
.
2 har: janne = har

: Older man

. Ödesbole ... och de o han Ödesbole de kammer utav de att de
Odesbole. Och det har Odesbole, det kommer av det att det
. bodde falk dar, så att de ha vi, boplassa, men sen vart de ju
bodde folk dar, så att det har vi, boplatser, men sedan var
. en hänn digerdödn då dö do dam ju ut. Så rå vart de ju, vart
det ju den här digerdoden och da dog de ju ut. Så da var det
. de ju nt nå falk här. Da, de va val kansje nan enstaka som
ju inte något folk här. Då, det var väl kanske någon enstaka
. klare sä, men de va ju int mange. Å sen da vart de, sto e ju
som klarade sig, men det var inte manga. Och sedan da var
. tomt då ganske mange år ifrån de inna de kam falk tebaks &
det ... [Då] stod det ju tomt då ganska många år ifrån det,
. dam borje a byggd app på nytt. Mm Så ram rakne val, dam
innan det kom folk tillbaka och de började att bygga upp
. ha ju dam ha ju voe nere har, anda ne på trettanhundrat ta
[det] på nytt. Sa de räknade val, de har ju varit nere har,
. tale & e no unjefär så ha dam ju hitte gamle bofastlamninga.
ända ner på trettonhundratalet och ungefär så har de ju
. Fo de finns ju en hel del ne på [museet] Mm me Mm sam
hittat gamla bofastlamningar. For det finns ju en hel del nere
. man ha hitte ass ... ha ju hitte stenåldersyksa & pilspetsa &
på [museet] som man har hittat. [Man] har ju hittat
. ett a varje.
stenåldersyxor och pilspetsar och lite av varje.

: Younger woman

. ... lungt a sjont a man slapper ut dam m. Dam kan va ute på
[Det ar] lugnt och skont och man slapper ut dem. De kan ju
. kvällarna nu nar e sammarlav. Dam a ute & kammer hemm
vara ute på kvällarna nu när det ar sommarlov. De är ute
. å lägge se själv na en annan ha gått & lagt & så a man aldri
och kommer hem och lägger sig själva när en annan har
. oroli utan e re nanting sa e re allti nan sam ser att de hände
gått och lagt sig och så är man aldrig orolig utan är det
. nåt. Na ram va mindre & jick i mellan, da ringde man mella
någonting så ar det alltid någon som ser att det händer
. goårdarna såhä sm "Se ru dam nu uppe på vägen då?". Jah,
något. När de var mindre och gick mellan, da ringde man
. nån kun ring "Ja, men nu ha ram kammi hit" & a ... Lamplit!
mellan gårdama så här som "Ser du dem nu uppe på vägen
. Ja. Sa ja sku sam aldri kunna tanka mej & flytta. Vi bodd ju
då?". Ja, någon kunde ringa "Ja, men nu har de kommit hit"
. inni Östersund förut. Å gubben min han kåmme från
och, ja. Lämpligt! Ja. Så jag skulle [lik]som aldrig kunna
. Ståckhålm & så ha, men ja tängt "Na, aldrig nẵn sẵn ha
tänka mig att flytta. Vi bodde ju inne i Östersund forut. Och
. storstad!". Na Da sku ja no va väldit piskad & behöva flytta.
gubben min han kommer från Stockholm och så här, men
. Då ja vill no bo så ha på landet.
jag tänkte "Nej, aldrig någon sådan där storstad!". Nej Då
.
skulle jag nog vara väldigt piskad att behöva flytta. Då jag
.
vill nog bo så här på landet.
.
1 'då' har i betydelsen 'för, utan'

: Younger man

. Jae, ja veit int, dam ha val holle på, Hm ja veit faktist haha
Ja, jag vet inte, de har väl hållit på, jag vet faktiskt inte hur
. inte hu laeng dam ha hölle på men de la no te på va nan sju
länge de har hållit på, men det lar nog till på [att] vara en
. & g sju åt ganga kansje vet int. Å de kamm ju hit falk då
sju, åtta gånger kanske, [jag] vet inte. Och det kommer ju
. från Uesa blan annat. A had ju na Wanda Jacksån här nå år,
hit folk da fran USA bland annat. Man hade ju Wanda
. sjonge då. Jah sen är e väl öldricking, öltält & gräja då, så
Jackson här något år, till att sjunga då. Ja, sedan är det väl
. falk vallfärda ju hehe. At dam sku ju i forsaj kunna ha e
öldrickning, oltalt och grejer da, så folk vallfardar ju. [Fast]
. tåcke1 tält på nå fjäll då re sku kamma falk, Hehe men de va
de skulle ju i och för sig kunna ha ett tocken1 tält på något
. väl int, det va väl nå äne, jah, ja vet int. Sen då ha dam ju
fjäll da det skulle komma folk, men det var väl inte, det vore
. lite m vält nån ståck sku fara tavel2 n dan då, ruull försök &
väl något annat, ja, jag vet inte. Sedan da har de ju lite ...
. bära n då n bit å släng en. Å så nå ykskasting på nẵn
[Man skulle] välta någon stock [och man] skulle hålla på och
. ståabb. Försök då priick mitt i då. Sen ha dam val lite jeva
brottas med den dar da, rulla [och] forsoka att bara den da
. luftjevärssjuting å ja en massa knalla såm sääl grejan då,
en bit och slänga den. Och så någon yxkastning på någon
. kaobajhattan & ballångan & tockera1 jah ...
stubbe. Försöka [att] pricka mitt i da. Sedan har de val lite
. 1 här: tåcke/töckera = sådant
luftgevarsskjutning och, ja, en massa knallar som säljer
. 2 har: 'tavel' ungefär 'brottas med'
grejer da, cowboyhattar och ballonger och tockera1, ja.
.
1 här: tocken/töckera = sådant