Bredsätra

Sample of Swedish as it is spoken in Bredsätra. More information about the Swedish language and its dialects. Listen to the dialect.

[ More ParallelTexts | SwedishDialects Index ]
The verbs of this paralleltext are marked as links.

: Older woman

. Da tjode dam me hast a vangn jenam byn a samlade upp
Da körde de med hast och vagn genom byn och samlade
. mjölkkrukena, & så tjöde dåm upp till straks båttanför
upp mjölkkrukorna, och så körde de upp till strax bortanför
. tjyrkan, da fanns ett litet mejeri. Ack ... eh ... ja, hu de va så
kyrkan, där fanns ett litet mejeri. Ja, hur det var så frågade
. fråga ja väl elle pappa hade frågat & ja skulle få f, följa me,
jag väl eller pappa hade frågat och jag skulle få följa med,
. å ... Då fick ja på mej finklänningen, ja kamme så väl ihåg hu
och ... Då fick jag på mig finklänningen, jag kommer så väl
. den så ut åckså va. Så sto ja jivakt ute ve mjölkbodet, å då
ihåg hur den såg ut också, va. Sa stod jag givakt ute vid
. fick ja ju åka breve hånåm & hålla tommen na han sku stiga
mjölkbordet, och då fick jag ju åka bredvid honom och hålla
. av å lasta på da. Så att ... a sen fick ja happa av & gå in. Så
tommen när han skulle stiga av och lasta på da. Så att ... Och
. va de en annan farbror, då råka ja få åka me hånåm åckså,
sedan fick jag hoppa av och gå in. Så var det en annan
. fast ja fick sitta längst bak, dam va långa & smala dam da
farbror, då råkade jag få åka med honom också, fast jag fick
. vangnana, å sen dingla me benen neråt då. Å ja sa inte ett
sitta längst bak. De var langa och smala de där vagnarna,
. jud, men ja, no akte ja me. Sa tänkte ja, am ja e presis tyst
och sedan dingla med benen nerat da. Och jag sade inte ett
. så ha han no glömt att ja sitte ha, då kan ja få åka me ti
ljud, men nog akte jag med. Sa tänkte jag om jag är precis
. mejeriet. De va ju långt & åka da, tyckte ja, fast de va bara
tyst så har han nog glömt att jag sitter här, då kan jag få
. en, dryga tjilometen.
åka med till mejeriet. Det var ju långt att åka då, tyckte jag,
.
fast det var bara dryga kilometer.

: Older man

. Många gange så delas ju gadana mellan ... eh, syskån, så den
Många gånger så delades ju gårdarna mellan syskon. Så den
. klövs, många gånge då, då blev gådana fö små sen & bara ...
klövs. Många gånger då blev gårdarna för små sedan [för]
. en f, eh, familj, men dam her sam hade de sämst så va ju
att bära en familj, men de här som hade det sämst så var ju
. dam sam bodde unde byana, de [de] va ju sam, sắm inte
de som bodde under byarna, det [de] var ju som inte fick
. fick jod, dam flytta ju ... fick kansje en, eh jodbit å sen
jord, de flyttade ju ... Fick kanske en jordbit och sedan
. byggde dam e ... stuga på. Å sen så ... fiska dam lite grann,
byggde de [en] stuga på. Och sedan sa fiskade de lite grann,
. dåm fiska ju rätt mycke hä åckså, & sån ... eh ... salta ne
de fiskade ju rätt mycket har också, och sedan saltade [de]
. fisken, åck ... eh ... sen jick dåm & jåbbade, eh ... såm
ner fisken och sedan gick de och jobbade som daglönare på
. daglönare på gadarna da de behovdes, men de va ju bara
gårdarna där det behövdes, men det var ju bara
. såmmahalvåret såm dåm ... kunde få jåbba da då, in ... de va
sommarhalvåret som de kunde få jobba där då. Det var ju
. ju i, inte hela tiden hellre. Vissa kunne väl klara si rätt så
inte hela tiden heller. Vissa kunde val klara sig rätt så bra,
. bra, men hade dam sto familj &, ack eh ... fisket inte va så
men hade de stor familj och, och fisket inte var så bra då, da
. bra da, da ble de ju svalt. Hade de kansje nan, nat hus-jur
blev det ju svält. Hade de kanske någon, något husdjur
. åckså, såm dåm hade, gris hade man väl åckså sam [dom]
också, som de hade, gris hade man väl också som [de]
. slaktade å så, på, på dam da småställena. Men, de e klart
slaktade och så på de där småställena. Men, det är klart att
. att de ... räckte ju inte alltid.
det räckte ju inte alltid.

: Younger woman

. Visselien e de ju inte sa jattemanga sam bo på Olann, men
Visserligen är det ju inte så jättemånga som bor på Öland,
. de e ju inte spesiellt många jabb helle. De finns ju i lilla
men det ar ju inte speciellt manga jobb heller. Det finns ju i
. Barjhalm a lite i Farjestan, men dam e ju aftast upptagna ...
lilla Borgholm och lite i Färjestaden, men de är ju oftast
. så att du få ju söka daj in ti Kalma. De enda gången de finns
upptagna, så att du får ju soka dig in till Kalmar. Den enda
. jabb i Barjhalm, de e unde samman ... da hela stan blommar
gangen det finns jobb i Borgholm, det är under sommaren,
. upp i masso me smabutiker, kafeer, resturanger, diskotek.
då hela staden blommar upp i massor med småbutiker,
. Allting öppna info samman, men sen slå allting ihop, så sen
kafeer, restauranger, diskotek. Allting öppnar inför
. står alla där ijen ... & de finns ingenting & jora. Även
sommaren, men sedan slår allting ihop, så sedan står alla
. Tjöpingsvik blomma ju upp på samman, å da e de massa me
där igen, och det finns ingenting att göra. Även Köpingsvik
. jåbb såm kåmmer, men de slå ju åckså ijen i agusti. Den
blommar ju upp på sommaren, och då är det massor med
. sista [ augusti], då e allting stängt, [då] få man söka saj nẵn
jobb som kommer, men det slår ju också igen i augusti. Den
. annanstans ijen. Så att de kansje inte e den bästa
sista [ augusti], då är allting stängt, [då] får man soka sig
. mojliheten fo att få arbete just har, i närheten, de tro ja inte.
någon annanstans igen. Så att det kanske inte är den bästa
.
möjligheten för att få arbete just har i närheten, det tror jag
.
inte.

: Younger man

. Åh, de e kallt å, na, na de blåse så bli det mycke driv,
Åh, det är kallt, när det blåser så blir det mycket drivsno,
. drivsno, am man sae, vägen ni åkte ne ha den, de e tre
om man säger. Vägen ni åkte ner har den ... Det är tre meter
. mete på va sida me snö, kan man säa, de ... å sa ingenting
på var sida med snö, kan man säga, det ... Och så ingenting
. ute på akrana va, på falten, utan de lagge saj langs vägen
ute på åkrarna, va, på fälten, utan det lägger sig längs
. da de e lite ... gräs de kan lägga saj mot, så bygge de på, så
vägen där det är lite gräs det kan lägga sig mot, så bygger
. de ... De kan va ett jaddra ovade iblann, de kan vara så man
det på, så det ... Det kan vara ett jäkla oväder ibland, det kan
. inte se lagan ha ute & så, så de e ... otackt, men ja ha inte
vara så att man inte ser ladugården här ute och så, så det är
. vatt me am sa falit, de va na ja va liten va de vasta, men nu
otackt, men jag har inte varit med om sa farligt, det var när
. ha de ju inte vatt nån vinte på ... tie år, saje dam ju. Men
jag var liten var det värsta, men nu har det ju inte varit
. man ha ju hot farfar ha ju pratat &m-at, att de ha vatt
någon vinter på tio år, säger de ju. Men man har ju hört
. vintrar.
farfar har ju pratat om det, att det har varit vintrar.