Broby

Sample of Swedish as it is spoken in Broby. More information about the Swedish language and its dialects. Listen to the dialect.

[ More ParallelTexts | SwedishDialects Index ]
The verbs of this paralleltext are marked as links.

: Older woman

. Å då pasto hon att ja skull va först å hämta [mjölken] ... så
Och da påstod hon att jag skulle vara först att hämta
. att di to de första i kannan så [att] ja sakot fick den feta
[mjölken] så att de tog det första i kannan så [att] jag
. mjölken. Aå ... eh ... detta här paajick & ... hon gnatade1 & hon
säkert fick den feta mjölken. Och detta här pågick och hon
. va snäår2 & eh, eh, eh gneiten3 å så där, så sa hon ti maj en
gnatade1 och hon var snår2 och gniten3 och så där, så sade
. da, för de va ju så så att där aat ju familjen inne i matsalen
hon till mig en dag, för det var ju så att där at ju familjen
. & sen jongfrun hon fick noja saj me a ata i tjoket ... na dom
inne i matsalen och sedan jungfrun hon fick noja sig med att
. hade ätit ... så fick hon äta rästårna. Så sa hon att "Asså, ja
äta i köket. När de hade ätit så fick hon äta resterna. Så
. förstaår inte, grädden kan inte räcka, den räcker allri,
sade hon att "Alltså, jag förstår inte, grädden kan inte räcka,
. den ... eh ... den har, tar slout". Ja va ju inte den sam svarade
den racker aldrig, den tar slut". Jag var ju inte den som
. för mej annars ... men da blev ja riktit arj, så sa ja, "Ja" sa
svarade för mig annars, men då blev jag riktigt arg, så sade
. ja, "ja ska tala om att ja använder inte gradde i nat kaffe" sa
jag "Ja", sade jag, "jag ska tala om att jag använder inte
. ja, "ja drickö svart kaffe, så den grädden såm går äåt, den
grädde i något kaffe", sade jag, "jag dricker svart kaffe, så
. går aat inne ve bordet" sa ja. Sen ble de allri tal om att de
den gradden som går at, den gar at inne vid bordet" sade
. va nan grädde sam ... eh ... utan grädden räckte. De, de, de
jag. Sedan blev det aldrig tal om att det var någon gradde
. sa hon aldri mer ti maj ... om detta har.
som ... utan gradden räckte. Det sade hon aldrig mer till mig
. 1 gnatade = tjatade
om detta har.
. 2 snår = snarstucken
1 gnatade = tjatade
. 3 aniten = gniden, snål
2 snår = snarstucken
.
3 aniten = gniden, snål

: Older man

. Ja va ma a red out hastana, for att dam skolle ti essempel
Jag var med och red ut hastama, for att de skulle till
. opp [till] Glimmakra, & dam skolle opp på teide, ve du, ata
exempel upp [till] Glimakra, och de skulle upp på tider, vet
. vissa senar. Sa red ja alltid han Bror Boyglers hast, fo han
du, och ta vissa scener. Sa red jag alltid han Bror Byglers
. bodde här intill. Så att ... å dom hade ju hästana hä nere på
häst, for han bodde här intill. Så att ... Och de hade ju
. en gård, sam hete Brobygården, dam hade ett honnratal
hästarna här nere på en gård, som heter Brobygården, de
. hasta da, sam användes & dom. [Det] va ju militarer dar
hade ett hundratal hastar dar, som användes av dem. [Det]
. nere såm, eh, höll årning på dam ju, så att de va bara &
var ju militärer där nere som höll ordning på dem ju, så att
. sitta opp å så ... äåka ut på, å skäadespelana dam red ju
det var bara att sitta upp och så åka ut på, och
. inte, utan just fö da tillfälle satt dam på hästen ju. Sen va de
skådespelarna de red ju inte, utan just for det tillfället satt
. ju andra, na de va nårra ... riktia sener å sånt, så va de ju
de på hästen ju. Sedan var det ju andra, när det var några
. andra sam red ju.
riktiga scener och sådant, så var det ju andra som red ju.

: Younger woman

. Ja ha jobbat på vå banskeola ha innan i Breobi i ... ett år
Jag har jobbat pa var barnskola har innan i Broby i ett år
. tebaka å då eh ... där a de mera flickår å påjka de a de, men
tillbaka och där är det mera flickor och pojkar det är det,
. på dagis så leker dam både, elle på förskolan åck himma så
men på dagis så leker de både ... Eller på förskolan och
. leke dam me både flickar & pajkar, de a ju ... De tycke ja inte
hemma sa leker de med både flickor och pojkar. Det tycker
. märks. De e ju, de e vissa grajår såm ... asså, dam leke ju
jag inte märks. Det är ju vissa grejer som ... Alltså, de leker
. ma varannra men da, dam e anda mycke medvetna om att
ju med varandra men de ar anda mycket medvetna om att
. dåm e eolika. De va ju såm en flicka, hon kam ti maj
de ar olika. Det var ju som en flicka, hon kom till mig
. häamdan & sa, hon e tre år, hon så, "Påjkana dam leke me
häromdagen och hon är tre år, hon sade, "Pojkarna de leker
. Babi", "Jaha", sa ja då, ja. "Fa pajkar leka me Babi?"
med Barbie". "Jaha", sade jag da. "Får pojkar leka med
.
Barbie?"

: Younger man

. Ja traevs mycke bra po jobbet, de a inte sam man ha hört
Jag trivs mycket bra pa jobbet, det ar inte som man har hört
. da iblann att ... folk kansje tyckor att "Nu a de freda,
da ibland att folk kanske tycker att "Nu är det fredag,
. äntligen!". Ja ... ja har arbete ma maj him, de tar ja ... de e
äntligen!". Jag har arbete med mig hem, det är kanske inte
. kansje inte helt rätt, men ... eh ... man skolle ju ejentelien hatt
helt rätt, men man skulle ju egentligen haft alla tre hjulen
. alla tre joulen leika staora da ma ... familj, freitid ack arbete,
lika stora da med familj, fritid och arbete, men ... Fritiden får
. men eh ... Freitiden få ju defenitivt ströyka på f, feoten, åck ...
ju definitivt stryka på foten, och arbetet tar ju mycket tid av
. abetet ta ju mycke teid åv ens dåg ... från man går opp ti
ens dag, från man går upp till man kommer hem ... [Är]
. man komme hem ... [är] hemma vi fem-teiden. [Så] ska man
hemma vid fem-tiden. [Så] ska man da ha bamen ett par
. da ha barnen ett par timma, & sen fa man fosoka lägga dom
timmar, och sedan får man försöka lägga dem så [att] de
. så dom årkar upp dan efte, va. Så iblann kan man ju tjänna
orkar upp dagen efter, va. S& ibland kan man ju känna att
. att eh ... de tar fo mycke teid, men samteidit de a ... ja traevs.
det tar for mycket tid, men samtidigt det ar ... Jag trivs.