Dragsfjärd

Sample of Swedish as it is spoken in Dragsfjärd. More information about the Swedish language and its dialects. Listen to the dialect.

[ More ParallelTexts | SwedishDialects Index ]
The verbs of this paralleltext are marked as links.

: Older woman

. Vad e de riktit for sjillnad på kor, assa e den en annan ras
Vad är det riktigt för skillnad på kor, alltså är det en annan
. dåm me horn? Jå, jå. De e så, jo. Va, ve vet du va dam
ras de med horn? Ja, ja. Det är ju så, jo. Vet du vad de
. heter dam där raserna? Kamme du ihåg na nam? Ja ... vi
heter de där raserna? Kommer du ihåg något namn? Ja, vi
. hade, vi hade ejsjerras ... inte helejsjer men men kårsning. A
hade en ayrshireras, inte helayrshire, men korsning. Och så
. så hade vi frisisk ... en sva svart ... ras. A nar man hade ...
hade vi frisisk, en svart ras. Och när man hade seminös, så
. seminos så fick man ... beställa den ... uta den sam man ville
fick man beställa utav den som man ville ha. De var hemskt
. ha. Dam va hemst högmjölkade dam dar frisiska korna, men
hogmjölkande de dar frisiska koma, men de var hemskt
. dåm va hemst ömtåliga åckså för att dam ... bl ble lätt sjuka.
ömtåliga också, för att de blev lätt sjuka. Vad fick de för fel?
. Va fick dam för fel? Var de juvre elle? Jå, åftast
Var det juvret eller? Jo, oftast juverinflammation. De var så
. juverinflammattjon, jå. Dåm va så högmjölkande åckså så.
högmjölkande också, så. Vad kallar man sådana där kor som
. V/a kalla man sanna dar kor sam ingat har horn? Kulli, Va
inte1 har horn? Kulliga. Var de taligare de? De var nog
. dam, ha, va dem taligare dam? Dam va no taligare, ja ja. De
tåligare, jo, jo. Det var mera sådan där blandras det också.
. va mera sån här blandras de &. De e nock mera taliga dam.
De är nog mera tåliga de.
. 1 här: inga = inte
1 säger egentligen

: Older man

. De va val ... Eller forst sa va de tratralare? Jo. Men var,
Först var det val tratralare? Jo. Men varifrån kom de först
. varifrån kam dem forst da dam sam kam hit till Finnland? De
då, de som kom hit till Finland? Det var två danska tralare.
. va två danska trålare de. Sen så kamm, eh, bara k&m
Sedan så kom bara svenskar. Gamla avdankade! Var det
. svenskar. Gamla ... avdangkade! Va de kultandarmasjiner i
kultändarmaskiner i dem d&? Jo, javisst! De var en och två
. dåm d&? Ja, javisst! De va en & två sylindrar. Hur många
cylindrar. Hur många brukade ni vara da på en tralare? Forst
. brukar ni va då pån tralare? Först så vare så att vi va fyra
så var det så att vi var fyra egentligen på varje [båt], men
. ejentligen ... på var, men sen så minskade vi ti tre. Å nu ti
sedan så minskade vi till tre. Och nu till sist så blev det ju
. sist så blev de ju baratt man va bara två. Vaför minska de
bara att man var bara två. Varför minskade det da? Jag
. d&? Ja menar arbete e val lika tungkt and ?? Ja, blev bara
menar arbetet ar val lika tungt and&? Ja, [det] blev bara
. värre, men men forttjänstn ble bara mindre. De va därför.
värre. Men fortjänsten blev bara mindre. Det var därför. Om
. Åm man va två ambord, de vart inga mycke ti sava d&! Nej!
man var tva ombord, det blev inte mycket till sova! Nej!
. Såva de fick man lämna. Men hur årkar man håll sej vaken?
Sova, det fick man lämna! Men hur orkar man hålla sig
. Sigaretter & kaffe? Ja. Å knäckebröd. Jaha, a de bra? Ja.
vaken? Cigaretter och kaffe? Jo. Och knäckebröd. Jaha! Är
. Man va inn & sa ... Vi hadd sanna har stora runda ... man va inn
det bra? Ja. Man var inne ... Vi hade sådana här stora runda
. å bredd smör på å. På vin, på vintrama ... va de öppet vatten
[knäckebröd som] man var inne och bredde smör på. P&
. här da så att ni kunna fiska eller mast ...? Nej! Vi fi ... Därför
vintrarna, var det öppet vatten här då så att ni kunde fiska
. så hamna vi ner til Gåttland å undan isen. Men så fort såm
eller? Nej! Darfor sa hamnade vi ner mot1 Gotland och
. öppnas nåenting så va man ju appe ijenn.
undan isen. Men så fort som [det] öppnades någonting, så
. 1 har: ti(ll) = mot
var man ju uppe igen.
.
1 säger egentligen

: Younger woman

. Va jorde du där i flattan da? Ja va båtförare. Ttjord bat. Va
Vad gjorde du där i flottan d&? Jag var båtförare. Körde båt.
. de blan värnpliktia d& sa att saja eller? Jo jo. S& du jorde de
Var det bland vampliktiga da så att säga eller? Jo, jo. S& du
. såm ... frivilli da eller ...? Jo, ja. Frivilli värnplikt. Inte ju
gjorde det som frivillig da eller? Jo, ja. Frivillig värnplikt.
. kvinnor har väl ... ingen ... vamplikt? Nä. Tsen, sen efter att ja
(För] kvinnor har val ingen värnplikt? Nej. Sedan efter att
. ha tsvuri faneden sa va ja no under samma militärlag sam ...
jag hade svurit faneden så var jag nog under samma
. såm gåssarna åckså. Att kvinnårna har ju den hä rätten att.
militärlag som gossarna också. Att kvinnorna har ju den där
. Hur många dagar de e efter att man ryckt in så får man saja
rätten att ... Hur många dagar det är efter att man ryckt in så
. "Na ja vill bart härifrån!". Men sen när du har overstigi den
får man säga "Nej! Jag vill bort härifrån!". Men sedan när du
. så är du under samma lag såm ... sam alla andra. Någe sånt.
har överstigit den, så är du under samma lag som alla
. Kamme hag me ... Hade du lon under tiden d&? Var de sam
andra. Något sådant. [Jag] kommer ihåg ... Hade du lon
. ett arbete de eller studier eller ...? Na, na. Man fick val den
under tiden d&? Var det som ett arbete det eller studier
. här dagpenninge såm ... alla bevaringer får. Sam alla får Eller
eller? Nej, nej. Man fick den där dagpenningen som alla
. kvinnerna fick tva mark mara. Vaffor de? För att man int
bevaringar får. Som alla får Eller kvinnorna fick två mark
. fick, vahet nu ... behån & underkläder & ... Hadd ju int armen
mer. Varför det? För att man inte fick, vad heter det nu,
.
BH:n och underkläder, det hade ju inte armen ju.

: Younger man

. När brukar ni fiska d&? Nå, no börjar vi den här tiden, men
När brukar ni fiska d&? Nå, nog börjar vi den här tiden då,
. de är mest vassbuk nu först. Å den går no till nu i augusti &
men det är mest vassbuk nu först. Och den går nog till nu i
. september, så ... så stiger den no upp unde månsjenena.
augusti och september, så stiger den nog upp under
. Men ... vi hörd här, nu den lar ha gått ut redan. Den ha
månsken. Men vi har hört här nu [att] den lar ha gått ut
. minska vassbuken, så vi måst fara utanför Bengtsjär å ta
redan. Och den har minskat vassbuken, så vi måste fara
. den ... i, va heter Rosja, Rosjarsdjupe dar, så tar vi den, eller
utanför Bengtsskär och ta den i, vad heter [det],
. utanför Bengtsjärshale å där. Men vassbuken då, går den till
Roskärsdjupet där, så tar vi den, eller utanför
. foder eller gar den till ma ...? Foder. Foder allt. Inte
Bengtsskarshalet. Men vassbuken da, går den till foder eller
. männsjofoder? Nä. Duger int ti nånting. Varför int da? Ingen
går den till ...? Foder. Det är foder allt. Inte människofoder?
. aning. Inte de e dali kvalité på fisken ... ass& ... i sej? Nej. Nej,
Nej. Duger inte till någonting. Varför inte det? Ingen aning!
. inte edde de. De e bara de att ingen ... ingen vill ha den. De
Inte är det dålig kvalitet på fisken, alltså i sig ...? Nej, inte är
. va ju har Abo Fisk to tidigare ... å & dam krydda i Västanfjärd
det det. Det är bara det att ingen vill ha den. Det var ju har
. till eksempe. Men sen ttjöpte ABBA åpp de å ... så la dam ner
Åbo Fisk tog tidigare, och de kryddade i Västanfjärd till
. varksamheten. De jor dam alla ställen dar dam far framm.
exempel. Men sedan köpte ABBA upp det, och så lade de ner
. Så ja vet inte åm dåm ejentligen tar nån finsk ... råvara
verksamheten. Det gör de [på] alla ställen dar de far fram.
. överhoetage, de kan hända att dam imparterar allt & ... lagar
Så jag vet inte om de egentligen tar någon finsk ravara over
. de fardit har, att de hall hallfabrikat.
huvudtaget, det kan hända att de importerar allt och lagar
.
det färdigt här, att det är halvfabrikat.