Gräsö

Sample of Swedish as it is spoken in Gräsö. More information about the Swedish language and its dialects. Listen to the dialect.

[ More ParallelTexts | SwedishDialects Index ]
The verbs of this paralleltext are marked as links.

: Older woman

. Det enda sam ja kan tal om sa ar det att ja varit med om en
Det enda som jag kan tala om, sa ar det att jag varit med
. trafikolycka fast jag bara var ute på vägen och promenera.
om en trafikolycka, fast jag bara var ute på vägen och
. Ack blev påkörd. Ack blev illa skadad, om man sejer de.
promenerade. Och blev påkörd. Och blev illa skadad, om
. Körde over ... va heter det ... jag ack min dotter, den här
man säger det. Vi körde over, vad heter det ... Jag och min
. dåttern, kom åck gick här i en kurva, å ja va långt ifrån
dotter kom och gick här i en kurva, och jag var långt ifrån
. vägkanten. Å bilen kom & tjörde, å så sejer killen så här att
vägkanten. Och bilen kom och körde, och så säger killen så
. "Jag trodde inte ja skulle klara om jag följt kurvan åt, jag
har att "Jag trodde inte jag skulle klara om jag följt kurvan
. trodde ja skull sladda på dej," sa han. I ställe tjorde han rakt
åt, jag trodde jag skulle sladda på dig," sade han. I stället
. fram å kom rakt emot mej. Så jag hamna ju, va heter det ...
körde han rakt fram och kom rakt emot mig. Så jag
. En stövel låg under bilen, å så hade de tjört över det här, de
hamnade ju, vad heter det, stöveln låg under bilen, och så
. syns ju ärr här. Ack så här när jag rör mej här, ser ni, och så
hade de kort over det här - det syns ju arr har, och så har
. här. Så de benet va av, å de benet va av, så har satt ute. A
när jag rör mig här, ser ni. Och så här. Så det benet var av,
. så hade ja bäckenbene loss litet också. Så, men de var ju
och det benet var av, så det har satt ute, och så hade jag
. duktiga på ack laga mej så att jag har klarat mej hela tiden.
bäckenbenet loss lite också, så det ... Men de var ju duktiga
. Så det är Gräsövägen besvärlig för, det är bra många sắm
på att laga mig igen sa att jag har klarat mig hela tiden. Så
. ha blivi påtjorda på ön här, om du sejer .. sắm ha gått &
det ar Grasovägen besvarlig for. Det ar bra manga som blivit
. grejat å så där. Trafikkrack tror ja aldri ha vari, men att hänt
pakorda på on har, om du säger, som har gått och grejat och
. att hänt att de tjört på. Å det försjtå man. En del tjör ju så ...
så dar. Trafikkrock, tror jag aldrig [det] har varit, men [det
. man kan bli rädd.
har] hänt att de kört på. Och det förstår man. En del kör ju
.
sa man kan bli rädd.

: Older man

. Vi tjopte första traktor nittan-hundra-femti, va. Vi hade
Vi köpte första traktorn nittionhundrafemtio, va. Vi hade
. häst före de då. Draghästar alltså. Så had vi en fritidshäst
häst före det då. Draghästar, alltså. Och sedan hade vi en
. ett ta med &. Men de va mysit, tycke ja, de va ju tjora me
fritidshast ett tag med också. Men det var mysigt, tycker
. hast, faktist. Jo, man horde ju alla fåglar & allting, alla jud. A
jag, att köra med häst, faktiskt. Man hörde alla fåglar och
. nu sitt man me stora öronsjydd, ba, å int hör ett dugg. Så
allting, alla ljud. Nu sitter man med stora öronskydd och hör
. kam man längre & längre från marken bondn, nu. De bli
inte ett dugg. Så kommer man längre och längre från
. större å större maskiner. Förr jick man på jorden hela tiden
marken, bonden nu. Det blir större och större maskiner. For
. har man bruka, va. Nu sitt man a aker.
gick man på jorden hela tiden när man brukade, va. Nu
.
sitter man och åker.

: Younger woman

. Å sen nasta lorda are gårdsfest i Öregrund, med Drömhus.
Och sedan nasta lördag ar det gardsfest i Öregrund, med
. Mm. Hasselbacken. De händer lite grann på sammam. Sen
Drömhus. Jaha Hasselbacken. Det händer litet grand på
. kommer val öltältet upp. Roslagslappet, eller.
sommaren. Mm Sedan kommer val öltältet upp.
. V/a ere för datum? Roslagslappet e väl den åttande agusti &
Roslagsloppet, eller.
. sen ere val fran onsdan, va, onsdag till söndag, tror ja den
Vad är det för datum? Roslagsloppet är väl den åttonde
. här båtveckan e. Så de ha val olika artister & ... ölsel,
augusti. Och sedan är det väl från onsdagen, va? Från
. ölservering a ..
onsdag till sondag, den har batveckan ar. Sa de har val olika
.
artister och ölservering.

: Younger man

. Roslagsloppet, vad är det? De går från Stackhålm åck så går
Roslagsloppet, vad är det? Det går från Stockholm och så
. det jenam sjärgården upp hit. De e sånnahära åffsjår-rejs,
går det genom skärgården upp hit. Det är sådant där
. kan man kalla re. De e allt ifrån femtanfotsbåtar me
off-shore race, kan man kalla det. Det är allt från
. förtihästare på upp till sånnahära månsterbåtar me ... Ja, ja
femtonfotsbåtar med fyrtiohästare på upp till sådana här
. vet inte hur manga hastar dam har, men de e mycke i alla
monsterbåtar med - ja, jag vet inte hur många hästar de
. fall. Så tjor ram så fort dam kan upp hit.
har, men det är mycket i alla fall. Och så kör de så fort de
. Haru vart me på de nan gang nar d ...? Na, det har inte givits
kan upp hit.
. tillfälle ... det kräver ganska mycke tid åck så ska man ha råd
Har du varit med på det nagon gang? Nej, det har inte givits
. å tjöpa en båt me motor å allt, det kåstar ju ganska mycke.
tillfälle. Det kräver ganska mycket tid och sedan ska man ha
. Men ja ha faktiskt funderat på att va me nan gang. Får väl
råd att köpa en båt med motor och allting, det kostar ju
. se. Man börjar tjäna pengar nu.
ganska mycket. Men jag har faktiskt funderat på att vara
.
med någon gang. Far val se. Man börjar tjäna pengar nu.