Hällevik

Sample of Swedish as it is spoken in Hällevik. More information about the Swedish language and its dialects. Listen to the dialect.

[ More ParallelTexts | SwedishDialects Index ]
The verbs of this paralleltext are marked as links.

: Older woman

. Fö eftefräagas jo fisk mycke nu, de märke vi ju ha nere i
För efterfrågas gör fisk mycket nu, det märker vi ju här nere
. fiskaffäre & sa, men ... sen a de [ett] sleitit jabb. Min pappa
i fiskaffärer och sa, men ... sedan ar det [ett] slitigt jobb. Min
. va fiskare, elle, ja, han leve fatfarande, Mm men han
pappa var fiskare, eller, ja, han lever fortfarande, Mm men
. jåbbade som fiska, Mhm sen sleuta dam såm fiskare &
han jobbade som fiskare, Mhm sedan slutade de som fiskare
. böjade på Mjällbyväken, fö då kom Mm den fabriken ha
och började på Mjällbyverken, för da kom Mm den fabriken
. åppe, & de va ju mäånga au dom gamle fiskana som la aå, &
har uppe, och det var ju manga av de gamla fiskarna som
. bojade på fabrik istället, de va ju säkra inkomster a da va
lade av, och började på fabrik istället, det var ju sakra
. ju ... vamt a sjont inomhus, fo dam feo ju illa på sjon. Sasjilt
inkomster och det var ju varmt och skönt inomhus, för de
. am vinten. Pappa han talte am na de va ute & ... eh ... de blev
for ju illa pa sjon. Särskilt om vintern. Pappa han talade om
. nerisade ju, de var ju po nippen1 en gaang att dam hade, att
när de var ute och de blev nerisade ju, det var ju på nippen1
. båten hade slatt ront. Di fick ju knacka is ... Ja s, stup i
en gang att båten hade slagit runt. De fick ju knacka is Ja
. kvaten, Ja, ja, ja fö så fåt va, vattnet speolade öve ... så fros
stup i kvarten, Ja, ja, ja för så fort vattnet spolade över så
. de ti is ju pa relingen å pa däck, Oj, men då måste det ha
frös det till is ju på relingen och på däck, Oj, men då måste
. varit kallt ? & båten ble toyngre & toyngre. Mm Ja, så da va
det ha varit kallt! och båten blev tyngre och tyngre. Mm Ja,
. jobbit, visst va de Mm jobbit.
så det var Mm jobbigt, visst var det jobbigt.
. 1 ungefär 'det var på håret'
1 ungefär 'det var på håret'

: Older man

. Aå, de va allt mojlet, daa fick man ud i s, skogen Ja å ud i
Ja, det var allt möjligt, da fick man ut i skogen Ja och ut i
. maken å seå & hämta ve ... så di hade naet & ilda me. Ja. Da
marken och så och hämta ved ... så de hade något att elda
. va inte tal am a leka på den teidn na en kom från skeolena
med. Ja. Det var inte tal om att leka på den tiden när en
. sa va de bara ti ... va de ju midda. Da va sill & parer1, stekta
kom från skolan så var det bara till ... var det ju middag. Det
. sill elle kokta sill å så pär1. Da levde di i fem, seks da& ... po
var sill och päror1, stekt sill eller kokt sill och så päror1. Då
. vickan, sen kond de ju va in tjöttbit på söndan ... da va allt, &
levde de i fem, sex dagar i veckan, sedan kunde det ju vara
. blann så va de na gamla hone di hoggde huet av so bli de s.
en köttbit på söndagen, det var allt, och ibland så var det
. soppa, honsasoppa.
några gamla honor [som] de hogg2 huvudet av så blev det
. 1 paror = potatis
soppa, hönssoppa3.
.
1 päror = potatis
.
2 säger egentligen
.
3 säger egentligen

: Younger woman

. Na, de va en halvpase, faktist, san da lite halvlånghåri. Ja
Nej, det var en halvperser, faktiskt, sådan dar lite
. hade henne na ja bodde inne i stan ... & den va vakeligen
halvlanghårig. Jag hade henne när jag bodde inne i staden
. ötjand den katten, den va liksom ... Vaje marran släppte ja ut
och den var verkligen okänd den katten, den var liksom ...
. den, å så jick den sin runda jenom stan, hälsade på alla, i
Varje morgon släppte jag ut den, och så gick den sin runda
. alla affärer. Så jick den in på bibblan, & la saj på benken da
genom staden, hälsade på alla, i alla affärer. Så gick den in
. å ... vräkte saj, sen så kom den i teiningen å, på fostasidan
på bibblan, och lade sig på banken dar och vrakte sig, sedan
. å ... iblann kom hon him mä rosetter runt halsen, [da] hade
så kom den i tidningen, pa förstasidan och ibland kom hon
. hon vatt inne i presentbeoden & hälsat på.
hem med rosetter runt halsen, [da] hade hon varit inne i
.
presentboden och hälsat på.

: Younger man

. Da a väl Liste sam mest då, Mjällby, där a ju ... Valeo, sam jo
Det ar val Lister som mest da, Mjällby, dar ar ju Valeo, som
. tjoyl are ti beila, da sleuge ju lite folk. Sen a de
gor kylare till bilar, det slukar ju lite folk. Sedan är det
. fiskeindustreina ront om som ta leite, så att så länge dom a
fiskeindustrierna runt om som tar lite, så att så länge de är
. igaång så ... Rökeri & Mm rensning & även ut på båtana da,
igång så ... Rökeri och Mm rensning och även ute på båtarna
. eller? Nae, ja, de a, men da a inte så moycke nu fo fisket a
då, eller? Nej, ja, det är, men det är inte så mycket nu for
. ju inte så da ... de a ju daalit.
fisket ar ju inte sa dar ... Det är ju dåligt.