Jämshög

Sample of Swedish as it is spoken in Jämshög. More information about the Swedish language and its dialects. Listen to the dialect.

[ More ParallelTexts | SwedishDialects Index ]
The verbs of this paralleltext are marked as links.

: Older woman

. Sen på somrana fick vi plocka ba. Da va vi me meor i
Sedan pa somrarna fick vi plocka bar. Da var vi med mor i
. skeogana ha runt i kring å ... plockade blaba & plaackade
skogarna här runt i kring och plockade blåbär och plockade
. lingån & ... & sen kom bilen & tjopte opp at sen framemo
lingon, och sedan kom bilen och köpte upp det sedan
. kvälla ti. Sa de ... ha ju ... man ha få hängt me, [och] bojat
framemot kvällen till. Så man har fått hänga med, [och]
. fran de man va liten. O de va no lite jamt ove alla ... alla ban
börjat från det man var liten. Och det var nog lite jämnt
. ejentligen, sam vakste opp så ha på landet, sam hade
över alla barn egentligen, som växte upp så här på landet,
. tigånga ti detta, fö de e ju ... va ju inte så lätt fo dam sắm
som hade tillgångar till detta, for det var ju inte så lätt for
. bodde inne i byana kansje & komma ud, men vi fick ju ... Å
dem som bodde inne i byarna kanske att komma ut, men vi
. sen fick vi, vi, vi fick ju, i å me de att vi, vi, vi, vi jåde de, så
fick ju ... I och med att vi gjorde det, så fick vi ju några ore ju
. fick vi ju nåra ore ju ... [att] konna handla & kladda lite fo,
[att] kunna handla och kladda lite för, [da] hade man ju inte
. [då] hade man ju inte nået. Da va inga vickopanga da& sam
något. Det var inga veckopengar da som det är nu ju. Nej.
. de a nu ju. Na.
de a nu ju. Na.

: Older man

. Om man ta en sån sak sam väghaallning, de knappast
Om man tar en sådan sak som väghållning, det knappast
. eksisterade ju inte att d ... di va ute & pleogade eksempelvis
existerade ju inte att de var ute och plogade exempelvis på
. på maanana, for att salta de eksisterade ju inte på den tiden
morgnama, for att salta det existerade ju inte på den tiden
. uta, utan att de konne [ha] kommit en tjauge, tretti
utan att det kunde [ha] kommit en tjugo, trettio centimeter
. sentimete snö, å daa fick man ju fosöka tjora blann da efte
sno, och da fick man ju försöka kora bland det efter bästa
. bästa fomaåga. Å, eh, sen kom man ju ti en backe ... & da ...
förmåga. Och sedan kom man ju till en backe och då började
. böjte de på å slira ju ... allså, julen fick ju ingt fäste. Å då
det på att slira ju, alltså, hjulen fick ju inget fäste. Och då
. hade man ju snötjedje, då fick man ut å lägga si da å dra på
hade man ju snokedjor, da fick man ut och lägga sig där och
. snötjedjer, & ... eh ... De kansje de va blidvade, ock de hade ju
dra på snokedjor, och ... Da kanske det var blidväder, och det
. joat att eh ... da bli ha, bli halt på vägen, liksåm is elle så ha,
hade ju gjort att det blir halt på vägen, liksom is eller så här,
. da fick man ... så att na man daa la på snotjedjena & skulle in
sa att nar man da lade på snokedjorna och skulle in och
. å sätta si i bilen, så va man dyngblot ... på kläderna ju. Å sen
sätta sig i bilen, så var man dyngblöt på kläderna ju. Och
. fick man fosoka tjora opp fo backen, & sen na man kom opp
sedan fick man försöka köra upp för backen, och sedan när
. fö backen så fick man jöra samma prosedu, [då] fick man tå
man kom upp for backen sa fick man göra samma procedur,
. a& snotjedjan, fo di konn man ju inte tjora me sen ju. Å sen
[da] fick man ta av snokedjan, for de kunde man ju inte
. va de kansje nanna mil ti, sen va de samma ... samma
kora med sedan ju. Och sedan var det kanske några mil till,
. prosedur ijen, paå me snötjedje ... å så va de ju nä ja böjte å
sedan var det samma procedur igen, på med snökedjor ... och
. tjöra.
så var det ju när jag började att köra.

: Younger woman

. De ha vi, ha ja allri vatt me om innan att alla, unde en hel
Det har jag aldrig varit med om innan att alla, under en hel
. akt, att alla finns ma ute på senen, de va, tyckte ja va ... en
akt, finns med ute på scenen, det tyckte jag var en häftig
. hafti grej. Monga tyckte att "Nae, sitta ha en hel akt!", men
grej. Manga tyckte att "Nej, sitta har en hel akt!", men det
. de, de jick jättebra, a de va valdit amtyckt av publiken, att
gick jättebra, och det var väldigt omtyckt av publiken, att
. alla, alla va ma på senen ... de va de. Ja, fosta akten
alla var med på scenen, det var det. Ja, första akten
. hannlade ju blann annat om en tant sam va po loppmaknad
handlade ju bland annat om en tant som var på
. Gaslunda, & hon skulle klippa av de ha bandet da innan alla
loppmarknad i Gaslunda, och hon skulle klippa av det här
. fick springa in. Hon skulle ropa in ett ekskåp, ack ... de fick
bandet da innan alla fick springa in. Hon skulle ropa in ett
. hon inte, for att de to kammunalrådets tjaring, hon tjopte
ekskåp, och det fick hon inte, för att det tog
. de, å satte de på Nebbebodagården, men de jåde ju
kommunalrådets kärring, hon köpte det, och satte det på
. ingenting fö de luktade så illa & ... ja, allt va de va, å
Nebbebodagården, men det gjorde ju ingenting for det
. gångjänen va råstia & allt ... så att ... Ja, sen hannla de åm,
luktade så illa och ... Ja, allt vad det var, och gångjärnen var
. eh ... Olofstroms-hus VeDe, hu han skulle spara en massa
rostiga och allt. Ja, sedan handlade det om Olofstroms Hus
. miljeone.
VD, hur han skulle spara en massa miljoner.

: Younger man

. Han joade den fo, tunnlen ... eh ... i, unde Sangt-Larens-floden
Han gjorde den tunneln under Saint Lawrence floden utanför
. i, utanfo Nu Jak [den] kanstruerade JieF Andessen. Han
New York, [den] konstruerade JF Andersson. Han byggde
. boyggde hamnen i Pol Habor ... Han ... eh ... de va han, [som]
hamnen i Pearl Harbour. Det var han [som] lanade ut ... Han
. Jaanade ut, han va den ende sam träodde på Henry Fård i &
var den ende som trodde på Henry Ford i och med ... I
. me, i lopandebandteorin, sa han laanade ut femtusen dolla ti
löpandebandteorin, sa han lanade ut femtusen dollar till
. han så han konne fåatsätta me detta ... å därav saå ble ju
honom så [ att] han kunde fortsätta med detta, och därav så
. Fåd ett staat bilmake, a ... eh ... JieF Andessen han ble ju
blev ju Ford ett stort bilmarke, och JF Andersson han blev ju
. maångmiljona ... maanga, maanga, maanga gaange om. ...
mångmiljonär, många, många, många gånger om. Och [på]
. eh ... [på] Kuba va han & höll pa& me ... bommusodling &
Kuba var han och holl pa med bomullsodling och cigarrer och
. sigarre & va eh ... väldit aktiv da, därav sa& fick han
var väldigt aktiv dar, därav så fick han sedermera
. sedemera smeknamnet Kuba-Andessen ... fo dom fick ju ti
smeknamnet Kuba-Andersson ... For de fick ju till slut fly
. slut fly daifraan fo di hade ju ... de va väl haara vi abetana,
därifrån for de var val harda vid arbetarna, sa de blev ju lite
. så dam ble ju ... di ble ju ... lide förgrymmade paa han.
förgrymmade på honom.