Kärna

Sample of Swedish as it is spoken in Kärna. More information about the Swedish language and its dialects. Listen to the dialect.

[ More ParallelTexts | SwedishDialects Index ]
The verbs of this paralleltext are marked as links.

: Older woman

. De va så att varan lagård brannd opp. Ack den va tre år, de
Det var så att vår ladugård brann upp. Och den var tre år,
. va en nybyggd lagård allså. Ack de va ju vallsamt dramatist
det var en nybyggd ladugård alltså. Och det var ju våldsamt
. här. Man ringe te brannkåren & brannkåren kåmmer & har
dramatiskt här. Man ringer till brandkåren och brandkåren
. inge vatten å brannkåren ska eh ... tjeckar öpp två påjkar
kommer och har inget vatten och brandkåren ska ... skickar
. här me me en brannspruta öpp te dammen eh å & när den
upp tva pojkar har med en brandspruta upp till dammen och
. kammer opp å dåm få äntligen får igång den, så e bensin
nar den kommer upp och nar de äntligen får igång den, så
. slut & så vidare. De va så mycke dramatik, förstår ni, men
är bensinen slut och så vidare. Det var så mycket dramatik,
. så hela lagarn brann ju ner, men vi fick ju ut alla större djur,
förstår ni, så hela ladugården brann ju ner, men vi fick ju ut
. hönsen brann inne. Detta kam å prägla mina pajkar väldit
alla större djur, hönsen brann inne. Detta kom att prägla
. mycke, ja sajer att dam ble vuksna den dan. Ekanamin jick
mina pojkar väldigt mycket, jag säger att de blev vuxna den
. batten, asa vi hade inte tillracklit for, eh fosakrat eftersom
dagen. Ekonomin gick i botten, vi hade inte tillräckligt
. eh va nybyggt å vi, vi försäkrade mesamma me va de kåssta
forsäkrat eftersom det var nybyggt och vi försäkrade
. då. Sen jorde vi ju allt annra arbeten i tre år & de hade vi
meddetsamma med vad det kostade da. Sedan gjorde vi ju
. inte höjt försäkringen. Å d de e väldit kanstit me detta, fö
allt annat arbete under tre år och det hade vi inte höjt
. nittio år tidiare så hade detta manhuset brunnet ner ... na de
försäkringen. Och det är väldigt konstigt med detta for nittio
. va tre år.
år tidigare så hade detta manhuset brunnit ner ... när det var
.
tre år.

: Older man

. Ja vet att eh på kalas å såder sam en fick följa me på iblann
Jag vet att på kalas och så där som en fick följa med på
. så satt en ju tust i ett hörn å lyssna. Å ... nä di hade fått nåra
ibland så satt en ju tyst i ett horn och lyssnade. Och när de
. suba så ble de ju mer å mer er rolit prat & gamla historier å.
hade fått några supar så blev ju mer och mer roligt prat och
. Ja vet eh att her hm var granne, Knut på Skotta, han va me
gamla historier. Jag vet att här, vår granne, Knut på Skötta,
. på ett kalas öppe i Staby å där va döm fali redija te å prata
var med på ett kalas uppe i Staby och där var de farligt
. sont sam hade hänt. Å da sa han: "De de de na bra konstit
rediga till att prata [om] sådant som hade hänt. Och da sade
. för her, her öppi Staby der hänne då all mojeli sårts
han "Det är bra konstigt for här uppe i Staby här händer det
. galnskaber. Hemma hänne da inte non vädlig1 sårt. Man då
alla möjliga galenskaper. Hemma händer det inte någon
. va de en gobbe bort ifra Ronnero sam sa att: "Jaah, i e la
världslig1 sort". Men da var det en gubbe bort ifrån Ronnero
. frackere ti å lyåwa här åppe. Skratta alla & tyckte att de så
som sade att "Ja, ni ar val frackare till att ljuga har uppe".
. va de nock. Män de e klart att de fanns dam sam tog app
Da skrattade alla och tyckte att så var det nog. Men det är
. alla smågrejer & förstora app ett & fick ett te lada fali2 rolit.
klart att det fanns de som tog upp alla smågrejer och
. 1 världslig = av större slag
forstorade upp det och fick det till att låta farligt2 roligt.
. 2 farligt = väldigt, mycket
1 världslig = av större slag
.
2 farligt = väldigt, mycket

: Younger woman

. Va de je mej? De ehm ... frihettjanslan, att kunna bara ta sin
Vad det ger mig? Det ... frihetskänslan, att kunna bara ta sin
. hest å rida ut i skogen å ha kul me sin hest, att, att kamma
hast och rida ut i skogen och ha kul med sin hast, att
. nånstans. Men om man e ute å går i skogen till eksempel så
komma någonstans. Men om man är ute och går i skogen till
. kammer man ju inte så långt, men ma hesten så kan man
exempel så kommer man ju inte så langt, men med hästen
. kåmma på en ganska kårt tid så ka man kamma ganska
så kan man komma, på en ganska kort tid så, kan man
. långt. Såe, har ute så ga de & rida anda ne te havet. Så om
komma ganska langt. Har ute så går det att rida anda ner till
. ni tjor över färjan, Konas färja, så eh ja, vattnet fortsätte ju
havet. Så om ni kör över färjan, Konhals färja, så ja, vattnet
. å går ut mot havet, så då kåmme ma, härifrån kammer man
fortsätter ju att gå ut mot havet, så då ... Härifrån kommer
. rakt ut mot havet. Om man rider, eh tar två timmar tar de &
man rakt ut mot havet. Om man rider ... Det tar två timmar
. rida ner. Skulle man gå så skulle de ta dubbel så lang tid. Så
tar det att rida ner. Skulle man gå så skulle det ta dubbelt så
. de e just den har frihettjänslan & kunna ta sig, ah, bara rida
långt tid. Så det är just den här frihetskänslan att kunna ta
. iväg så, åh galoppera åh. Sen ... så va de mycke iallafall förr,
sig, ja, bara rida iväg så, galoppera. Sedan ... så var det
. nu, nu ha ja börja träna mer ma dressyr & så. A eh, de sam
mycket i alla fall forr, men nu har jag börjat träna mer med
. ja tycker e roliast nu, de e & ... de e att, att ja sam väger
dressyr och sa. Det som jag tycker är roligast nu, det är att
. femti tjilo kan få en hest såm väger seksunnrafemti tjilo &
jag som väger femtio kilo kan få en häst som väger
. jora presis va ja vill, eksakta rörelser. De tycke ja e frackt.
sexhundrafemtio kilo att göra precis vad jag vill, exakta
.
rörelser. Det tycker jag är frackt.

: Younger man

. Ja kan ställa me på en snåobård & tycka de e sjitkul iengefär
Jag kan ställa mig på en snowboard och tycka att det ar
. i två dagar. Å du slänger på en dimensjon till & da ha du
skitkul ungefär i två dagar. Och du slänger på en dimension
. vinden. Så slänger du på en dimensjon till, så har du
till och då har du vinden. Så slänger du på en dimension till,
. vågena. Så de e asså eh den ultimata ... ja måste säja de,
så har du vagorna. Sa det ar alltså den ultimata, jag måste
. den ultimata naturupplevelsen sam finns. Du har eh ... allt
saga, den ultimata naturupplevelsen som finns. Du har allt
. ejentlien i vinnsorfing. De e teknik, de eh ... mycke
egentligen i windsurfing. Det är teknik, det är mycket
. balanstjansla ack eh sen e de mycke admalin i vissa lagen,
balanskänsla och sedan är det mycket adrenalin i vissa
. da. Sa de eh, de e val ejentlien de sam sjiljer vinnsorfing
lägen, da. Så det ar val egentligen det som skiljer
. ifrån alla andra spårter såm ja hållt på med. Å ja vet inte åm
windsurfing ifrån alla andra sporter som jag har hållit på
. de finns någonting, sam ja vet, sam kan bracka de, mojitvis
med. Jag vet inte om det finns någonting, som jag vet, som
. fallsjermshåppning elle nånting, men de ingenting sam ja ha
kan bracka det, möjligtvis fallskärmshoppning eller
. provat på ännu, faktist. Men de e väl nästa prosjakt då. Na,
någonting, men det är ingenting som jag har provat på
. så de ... dee val ejentlien de sam e de haftiaste me
ännu, faktiskt. Men det är väl nästa projekt då. Nej, så det
. vinnsorfing, tycke ja.
är väl egentligen det som är det häftigaste med windsurfing,
.
tycker jag.