Piteå

Sample of Swedish as it is spoken in Piteå. More information about the Swedish language and its dialects. Listen to the dialect.

[ More ParallelTexts | SwedishDialects Index ]
The verbs of this paralleltext are marked as links.

: Older woman

. Vi var ... ve vor mest oppa dansj å kansje ut va ... du vet ha
Vi var mest på dans och kanske ute med. Du vet det var nog
. var no de ha me raggarbilar va ju nalta1 spännande då på
det här med raggarbilar, det var ju nalta1 spännande da på
. [nittonhundra]sakstitale. [Nittonhundra]saksti vet du, ha
[nittonhundra]sextiotalet. [Det var nittonhundra]sextio, vet
. var! Men ha va it sa allvarlit, ha var no mast spännande
du, det var ... Men det var inte så allvarligt. Det var nog mest
. hän2 å si am man skull komma sej in utan att dåm3 såg ass
spännande han2 att se om man skulle komma in utan att
. eller inte. På kvällen? Åkte ni fast nån gång eller klara ni er?
de3 såg oss eller inte, På kvällen? Åkte ni fast någon gång
. Många åkte fast. Va hänt me dam? Det hände sig så på
eller klarade ni er? Många åkte fast. Vad hände med dem?
. värkstadsskolan i Kaliks. Ve jing oppa vark ... bodd oppa
Det hände sig så på verkstadsskolan i Kalix. Vi gick på
. varkstadsskola i Kaliks. Dar var e strängt. Man sku vara in
verk[stadsskolan], bodde på verkstadsskolan i Kalix. Dar var
. senast nii. Å inga pajkar på rummet! Men han franjicks ju
det strängt. Man skulle vara inne senast nio. Och inga pojkar
. titt som tätt, men när a räktår kam på randen en kväll å ha
på rummet! Men han4 frangicks ju titt som tätt, men när
. satt påjka på å spela kort lave flicker då vart e kris. Da vart
han rektorn kom på ronden en kväll och det satt pojkar och
. dåm a ... håll dåm & val åstängd, men med jölp a åll ader
spelade kort lave5 flickor - då blev det kris. Då blev de ... då
. plus kuratorn vort dam åstäng i bara i fjorton daga.
höll de på att bli avstängda, men med hjälp av alla andra,
. 1 här: nalta = inte så lite
plus kuratorn, blev de avstängda i bara fjorton dagar.
. 2 här: hän = det här
1 nalta = inte så lite
. 3 dvs lärare och föreståndare på internatet
2 här: hän = det här
.
3 lärare och föreståndare på internatet
.
4 här: hän = det
.
5 har: lave = tillsammans med

: Older man

. Ja garn jenna1, eeh han a flotte ... Ha je last nainting am
Ja, garden jenna1, han ar flyttad ... Har ni last någonting
. lagasjifte2? Ha var Mm dom twinge en deil att flotte ut for
om laga skifte2? Det var ... Ja De tvingade en del att flytta ut,
. att ha var så konsentrere inne vissa bojom Mm å så ha dam
för att det var så koncentrerat inne i vissa byar och så har
. utstjifta. Aa Så farfar men vart twungen flotte
de skiftat ut [en del]. Ja Så farfar min blev tvungen [att]
. artanhundranittieitt hit Mm frå Bole eeh & eeh bosatte sa
flytta, artonhundranittioett hit från Bole och bosätta sig
. jenna1 Mm i den här gårn å eeh å nagger dell åckså, hä va
jenna1 i den här gården och några till också. Det var för att
. för att eeh dom tjö ... ja tänjes oppa nalta3, flotte ut, så it ha
de ... ja, [skulle] spridas ut nalta3, flytta ut, så [att det] inte
. sjku val sa trangt ne åt Bole. Hahah jo Så därför kom han
skulle bli så trångt nere i Bole. Jo Så därför kom han hit
. hit, så eh eh [artonhundra]nittieitt. Ja Så att da va da ... Tri
[artonhundra]nittioett. Ja Sa att da var det ... Tre av barnen
. av barna hansj vo född eeh jeh i jen1 i Bole, men eh pappa
hans var fodda jen[na]1 i Bole, men pappa min han var född
. men han va född nittanhundrato så han eh han va född
nittonhundratva sa han var född jenna1.
. jenna1.
1 här: jenna = här
. 1 här: jenna/jen = här
2 laga skifte = skifte av ägor, så att varje ägare fick så få
. 2 laga skifte = skifte av ägor, så att varje ägare fick så få
och stora jordlotter som möjligt
. och stora jordlotter som möjligt
3 har: nalta = lite
. 3 har: nalta = lite
3 har: nalta = lite

: Younger woman

. Den dar a just den dialakt da vi ha ... eh haft lite
Den dar ar just den dialekt dar vi har haft lite undervisning,
. undervisning i, ja men i dialakter då. Så de va ju sam så kul
ja, men i dialekter da. Så det var ju [lik]som sa kul da tyckte
. da tyckte ja, nar vi ha sam hallt på med de. Jaha De sam kul
jag, när vi har hållit på med det. Jaha Det är [lik]som kul då,
. då för ja ä, vil ä ju ha ju från hela Svärje ha vi ju från
för ja ... Vi1 är ju från hela Sverige, från Skåne och Jönköping
. Sjkane & Jontjoping & Karlsta, Jaha ja men de a från hela
och Karlstad, ja Jaha men det är från hela Sverige. Så vi har
. Svarje så vi ha afta sana har dispyter nar vi ... Hahah de
ofta sådana här dispyter när vi ... Det heter så har Jo, jag
. heter så här Jaa, ja saj hajna hojna a hajna & ha fatta ju it
säger hajna, hojna och hajna och det fattar ju inte de eller
. dam ellär dam tyck att Du jör de alltså ändå? Jaa ... jå, de
de tycker att ... Du gör det alltså and&? Jo, jo, det säger jag.
. säj ja. Ja ha vissa såna dära uttryck såm ja säj "Kålla
Jag har vissa sådana dar uttryck som jag säger "Kolla
. hajna", män ha säjer ja allti. Hahah Då saj dam "Hajna,
hajna", men det säger jag alltid. Da säger de "Hajna, Vad
. lad sjönt! ha het it hajna". Hahah eh hanna ?? Ja män åsså
skönt! det heter inte hajna". Hänna2? Ja, men alltså bara
. bara såna saker, ja saj ju asså till bro3, saj ja ju bro. Varan
sådana saker, jag säger ju, alltså till bro3 säger jag ju bro.
. bro alltså. Vi ha ingen bro. Mm na Men da dam har fran
Våran bro alltså. Vi har ingen bro. Nej Men då de här från
. Skåne, dåm tycker sam att en bro de ä ju dam här sắm gå
Skåne, de tycker [lik]som att en bro det ar ju de har som
. över vatten. De ä ju en bro. Jaha men vad? Varför? Då are
går över vatten. Det är ju en bro Jaha, men vad? Varför? Då
. typ farstukvist eller va dam nu saj. Hahah
är det typ forstukvist eller vad de nu säger.
. 1 dvs elever på talarens skola
1 elever på informantens skola
. 2 hanna = har
2 hanna = har
. 3 har i betydelsen 'trappa, förstukvist'
3 har: i betydelsen trappa, forstukvist

: Younger man

. blann annat en låt da sam sam, da han sjlass me en
.. bland annat en lat da som ... Han slåss med en bjorn. Och
. bjöm. Å & da sjluta da, ja, han tjor han tjor mm häst da me
då slutar [den] da ... Ja, han kor hast da med och den ... Men
. med å den ... Men de är den sjivan ja ha barta. Ja ha kålla
det ar, den skivan jag har borta. Jag har kollat efter den, for
. efter den för den är ju grovbonnsjka på. Hm Då är han ute &
den ar [det] ju grovbondska pa. Hm Da ar han ute och kor
. tjör tjor med hästn da. He va ... Dam hann presis, de va
med hasten da. Det var ... De hann precis - det var svinkallt
. svinkallt ute, hann presis fram till ladan då. Men da sjlo
ute - hann precis fram till ladan da. Men da slog hästen
. hästn bakut å & stack iväg, sjene då, så han ramla av å så
bakut och och stack iväg, skenade da, så han ramlade av
. jick han in då. Da var det ju en björn där då, så da var han
och så gick han in då. Då var det ju en björn där da, så da
. ju tvungen då sjlass med björn å sticka ijäl björnen. Nej just
var han ju tvungen da [att] slåss med bjornen och sticka
. ja, sjlapa björnen hem å gå ut i i vebon å sjlå ijäl han med
ihjäl björnen. Nej, just [det], ja, slapa björnen hem och gå
. yksan. Hahah usj ja Men då då sjluta den, mm da sjluta
ut i vedboden och slå ihjäl den med yxan. Usch, ja Men då
. den1 da just de dara da me me sparka på alla riksdassmann
slutade den1 då just [med] det där da med [att] sparka på
. " ... men no finns det man mangen riksdasshärre sam kan
alla riksdagsman " ... men nog finns det mangen
. juga mycke värre sam kan juga mycke värre, Hahahah än va
riksdagsherre som kan ljuga mycket värre, som kan ljuga
. ja nansin formar". Så var allting allting va bara röd longn,
mycket värre än vad jag någonsin förmår". Så var allting
. men riksdassmännen dam kund juga mycke mer.
bara rod logn, men riksdagsmannen de kunde ljuga mycket
. 1 dys sången
mer.
.
1 dys sången