Ragunda

Sample of Swedish as it is spoken in Ragunda. More information about the Swedish language and its dialects. Listen to the dialect.

[ More ParallelTexts | SwedishDialects Index ]
The verbs of this paralleltext are marked as links.

: Older woman

. De va pa aljjaktn nu i höst som de hannel hanne de nt
Det var på algjakten nu i höst som det hanne1 hände, det
. länger sen. De va jaktlag han i Ragunda sam skulle jaga n
[ar] inte lange sedan. Det var jaktlaget har i Ragunda som
. dag ijenn. Å när dam samlas & delt ut passa så skulle
skulle jaga en dag igen. Och när de samlas och delar ut
. jaktledarn ga ma hunn. Nu ta vi storoksen tyckte ledarn,
passen så skulle jaktledaren gå med hund. "Nu tar vi
. joo, han va lite stor i munn. Han staka iväg över
storoxen", tyckte ledaren, jo, han var lite stor i mun. Han
. storstensåsan å hunn han snacka2 å sjlet å drog. Men så
stakade iväg over storstensåsen och hunden han gläfste och
. vart n node, han hade drucke for mytje kaffe, så va re nog.
slet och drog. Men så blev han nodig, han hade druckit for
. Han reste bosja emot n stor tall a knot fast hunn innan han
mycket kaffe, så var det nog. Han reste bossan emot en stor
. jick sta3. Bra långt ifrån for te huke ner se för nån publik
tall och knöt fast hunden innan han gick sta2. Bra långt ifrån
. ville n inte ha. Når han var färde han knot los aljhunn & sen
för att huka ner sig, för någon publik ville han inte ha. När
. så fortsatt n sam forut. A snart så hade no hunn fått vittring
han var färdig han knot lös älghunden och sedan så fortsatte
. på älj å jaktledam han skrek "Kut!"4, Å hunn å kär över
han som förut. Och snart så hade nog hunden fått vittring
. stack a stener dam dro, dam la ivag. A mitt på e myr dar
på alg och jaktledaren han skrek "Kuta!"3, Och hunden och
. stod no storoksn & han glodde, så karastackarn vart alldens
karlen over stock och sten de drog ... de lade iväg. Och mitt
. yr.
på en myr där stod nog storoxen och han glodde, så
. 1 här: hanne = här
karlstackam blev alldeles yr.
. 2 här: 'snåcka' ungefär 'gläfste'
1 här: hanne = här
. 3 här: sta = iväg
2 har: sta = iväg
. 4 har: Kut = Spring
3 har: Kuta = Spring

: Older man

. ... å hu hade vissa böjelser i så mått att hu ville & skulle
... och hon hade vissa bojelser i sa matt att hon ville och
. pråmt ha en kask1, när de va kväll hu skulle gå hem. Å nu
skulle prompt ha en kask1, när det var kväll [och] hon skulle
. hade ho vare te en gård & sjlet ont n dag. Å så skl a skulle
gå hem. Och nu hade hon varit till en gård och slitit ont en
. na ju få betart. Å så skulle na ju ha en hän kasken. Så
dag. Och så skulle hon ju fa betalt. Och så skulle hon ju ha
. husmora ti gårn hu hu sjibbla2 iväg & kammer tibaka me en
den där kasken. Så husmor på gården hon gick iväg och
. kapp me na sjla ti & sam skulle vara kask. Å tjärringan hu
kommer tillbaka med en kopp med det slag i och som skulle
. tog en munn a grinte till se litegrann ovanlit. Vafor husmora
vara kask. Och karringen hon tog en mun & grinade till sig
. sa "Va rant bra, kasken?". "Nja, bra & bra vet ja int, men ja
litegrann ovanligt. Varför husmor sade "Var den inte bra,
. ha aldri behövt blåst på dam förut int!"
kasken?". "Nja, bra och bra vet jag inte, men jag har aldrig
. 1 här: kask = kaffe med brännvin
behövt blåsa på dem förut inte!"
. 2 här: 'sjibbla iväg' = uttryck för 'gå iväg'
1 har: kask = kaffe med branny

: Younger woman

. Förra torsdan så hade vi ju ankrejs i vildhuss i vil den ha
Förra torsdagen så hade vi ju ankrace i den här
. Vildhussveckan. Så da va re ju ankrejs & de va de va ... Vi
Vildhussveckan. Sa da var det ju ankrace och det var ... Vi
. sjlapper tusen anker längre upp i ån. Å så få man tjopa
släpper tusen ankor längre upp i ån. Och så får man köpa
. låtter på ram da ankerna såm e numrerad. Plastanker asså.
lotter på de dar ankorna som är numrerade. Plastankor
. Åck döm, a, s[a] sjlappe man dam ner dara & den sam forst
alltså. Och de ... Ja, så slapper man dem ner dar och den som
. kammer i mål vinne femtåntusen. Åj, de va påpulärt alls&
först kommer i mål vinner femtontusen. Oj, det var populärt
. Mm, jovisst. Å sa sen a re ju ja de ju de e som en sa
allts& Mm, jovisst. Och så sedan är det ju, ja, det ar som en,
. sammarkväll kalla vi re. Ve vi am fordela ju allt mojlit. De e
ja, sommarkväll kallar vi det. Vi fördelar ju allt möjligt. Det
. servering å hamburgare & ponnyridning å ja, underhållning
är servering och hamburgare och ponnyridning och ja,
. från scen då. Mm Så de e ju kul. Så da de e hela byn
underhållning från scen då. Okej Så det är ju kul. Så då det
. invalverad i. De a ram. De e rolit att ... Aa, fo vi ha indela byn
är hela byn involverad i [detta]. Det är de. Det är roligt att ...
. i tre grupper. Eh, i delar av byn da, dels den en grupp sam
Ja, för vi har indelat byn i tre grupper. I delar av byn då,
. är uppover & en ditat & en ditat. Sam tre grupper da. Sam
dels det är en grupp som är uppöver och en ditåt och en
. ha olika, såm ha hand am olika saker. Så de funka väldit
ditat. Som tre grupper da. Som har olika [uppgifter], som
. hra.
har hand om olika saker. Så det funkar väldigt bra.

: Younger man

. Vi har ju en förening sam vi e ff ... Va a vi? Fy ... fem, fyra e vi
Vi har ju en forening som vi ar ... Vad ar vi? Fem, fyra
. kansje nu. Aa, n& sånt Fyra elle femm e vi. Å da tjo vi olika
[personer] är vi kanske nu. Ja, något sådant Fyra eller fem
. arransjemang da. Vi hade Furuparken i Östersund sam vi
är vi. Och da kör vi olika arrangemang da. Vi hade
. fyllde på förtjöp, nä vi tjörde nåstalgidansbandsgala. Åtta
Furuparken i Östersund som vi fyllde på förköp, när vi körde
. band å så tvåhundra innbjudna musiker, från
nostalgidansbandsgala. Atta band och sa tvahundra inbjudna
. [nittonhundra]seksti, sjuttitalet, Jamtland, Härjedalen. Oj,
musiker, fran [nittonhundra]sextio, sjuttiotalet, Jämtland,
. va rolit! Å så hade vi Heppstars da som huvuband me
Härjedalen. Oj, vad roligt! Och så hade vi Hepstars da som
. Svenne å Låtta. Men gud! Så de va lite tjännsla å stå i
huvudband, med Svenne och Lotta. Men gud! Så det var lite
. antren där. Dam fråga "Va kasta re & kamma inn har?". "N[i]
känsla att stå i entren dar. De frågade "Vad kostar det att
. få tyvärr inte kamma inn, de e fullsatt." "Ja, men va kåsta
komma in här?". "Ni får tyvärr inte komma in, det är
. re?" Upp me femmhunnring. "Na n[i] få tyvärr inte komma
fullsatt." "Ja, men vad kostar det?" Upp med [en]
. in." "Ja, men va kasta re?" "Nej, tyvärr tietusen ti
femhundring. "Nej, ni far tyvärr inte komma in." "Ja, men
. barnkanserfånden kansje få n[i] kamma in." Pang, så va re
vad kostar det?" "Nej, tyvärr tiotusen till bamcancerfonden
. dorn sa har. Jaha!
[så] kanske ni får komma in." Pang, så var det dörren så
.
har. Jaha!