Sorunda

Sample of Swedish as it is spoken in Sorunda. More information about the Swedish language and its dialects. Listen to the dialect.

[ More ParallelTexts | SwedishDialects Index ]
The verbs of this paralleltext are marked as links.

: Older woman

. Am man sejer att de e vackert ... De e, de e klart de har e en
Om man säger att det är vackert ... Det är klart, det här är en
. skogsbygd & så dar lite med åkrar emellan men ... men ja ja
skogsbygd och så där lite med åkrar emellan, men jag
. tycker de e ... de e vackert har men de de e val sa att man
tycker [ att] det är vackert här. Men det är väl så att man
. kansje tycker åmm sin hembygd, de jör nog dam flesta. A ...
kanske tycker om sin hembygd, det gör nog de flesta. Och
. ja tycker man ha vari barta nånstans - for de har vi ju varit
jag tycker [ att om] man har varit borta någonstans - for det
. ute å rest en del fast vi haft mycke jabb ... men när man
har vi ju varit, ute och rest en del fast vi haft mycket jobb -
. kammer hem så tycker man "Ah ja! De e nog alla fall ...
men när man kommer hem så tycker man "Åh, ja! Det är
. vackrast har hemma!". Ett böljande stort sadesfält, de finns
nog [i] alla fall vackrast har hemma!". Ett böljande stort
. inge finare! Sen fåram ta fram hur många Medelhav sam
sadesfält, det finns inget finare! Sedan får de ta fram hur
. helst & visa! Men de gar inte app, inte for min del i alla fall!
manga Medelhav som helst och visa! Men det går inte upp,
.
inte för min del i alla fall!

: Older man

. Å han va så omåttlit elak. Så omåttlit elak så han hade till &
Och han var så omåttligt elak. Så omåttligt elak så han hade
. med ... eh ... Hans hustru1 hade han nästan tänkt & jora av
till och med ... Hans hustru1 hade han nästan tänkt att göra
. me. Men hon vart ju eh ... vart väl nitti år eller någat. Ack
[sig] av med. Men hon blev väl nittio år eller något. Och
. hon ... Ja i den dar slanten sam e ifran vegen app, de e ju lite
hon ... Ja, i den dar slanten som ar [har] ifran vagen upp, det
. brant så här ... där hade ram ju potatis. Han jick ... & grevde
är ju lite brant så har, dar hade de ju potatis. Han gick och
. nerifrån & la upp. Å hon jick ... framstupa ... å placka
gravde nerifrån och lade upp, och hon gick framstupa och
. potatsen ... för att jordn stendit skulle vara åppåt. Så att de
plockade potatisen för att jorden ständigt skulle vara uppåt.
. jällde & & ... Ja! Å den femte september ... sådde han allti sin
Så att det gällde att ... Ja. Och den femte september sådde
. råg.
han alltid sin råg.
. 1 dys den elake mannens egen hustru
1 dys den elake mannens egen hustru

: Younger woman

. A assa man va utplaserad över hela ... on. Ja, ja Så ja tror de
Nej, alltså man var utplacerad över hela ön. Ja, ja Så jag
. va hundrasjutti ... trajnis1 ... eh ... den de året ja va där. Å da
tror [ att ] det var hundrasjuttio trainees1 det året jag var dar.
. kan man å, ja åkte nie månader å man kan åka åtta å sen
Och då kan man åka ... Jag åkte nio månader, och man kan
. kan man aka seks månader. Men de va ... mycke larorikt
åka atta, och sedan kan man aka sex månader. Men det var
. assa. Dam ligger valdit mycke efter ... verklien ... i masjiner &
mycket larorikt alltså. De ligger väldigt mycket efter,
. sånt där. Men det var ju stora gårdar asså ja ... ja jabba på
verkligen, i maskiner och sådant dar. Men det var ju stora
. en relativt ... Först hamna ja på en ... däram inte betala ma na
gårdar alltså. Jag jobbade på en relativt ... Först hamnade jag
. lön så ja sa "Nu drar ja!". Så då flytta ja tin ... På den första
på en [gård] där de inte betalade mig någon lön, så jag sade
. gården hade vi hundratretti kor tro ja & på den andra hade
"Nu drar jag!". Så da flyttade jag till en ... På den första
. vi bara nittisju. En tjej ... nårsk tjej hon ... jabba på en gård,
gården hade vi hundratrettio kor, tror jag, och på den andra
. dam hade tre tusen kor. Sa de va liksam & mjolka dyngne
hade vi bara nittiosju. En tjej, norsk tjej, hon jobbade på en
. runt. Helt otrolit! Så de assa ... Dam e ju ... Dam e sa stora,
gård, de hade tre tusen kor. Så det var liksom [till] att
. ett av värdens största länder på & prudsera mjölk, fast de så
mjölka dygnet runt. Helt otroligt! De är så stora, ett av
. litet land åm man sere så. Åck ... får e förstås. Får e ju, de e
världens största lander på att producera mjölk, fast det [ar
. väl sjuttinie miljoner får tror ja. Tie ... tie får ... par parson ere
ett] så litet land om man ser det så. Och får, det [är dar
. så de e sjuttinie miljoner får. De e bara vita prickar överallt
också] förstås. Får. Det är väl sjuttionio miljoner får, tror jag
. när man kammer in me flyg!
Tio får per person är det, så det är sjuttionio miljoner får.
. 1 trainis ( 'trainee") = praktikant, laring
Det ar bara vita prickar overallt nar man kommer in med
.
flyg!
.
1 'trainee' = praktikant, lärling

: Younger man

. Va tyckte du am å bo i Stackhalm da? Eller du kansje inte
Vad tyckte du om att bo i Stockholm då? Eller du kanske int
. bodde du pandlade ... Eh ... Ja jick katehå i Haninge. Så ja ...
bodde [dar], du pendlade ... Ja, jag gick KTH i Haninge så jag
. pandla härifrån. Dam när man ... På måmarna & kvällama så
pendlade härifrån. På morgnarna och kvällarna så går det
. gåre buss härifrån ner till tåget. Ack da ... tare inte mer än
buss härifrån ner till tåget. Och da tar det inte mer än
. tretti-trettifem minuter härifrån & anda dit. Så de ... De jick ju
trettio, trettiofem minuter härifrån och anda dit. Så det gick
. bra å pendla da. Så man slapp ... bo i den där bunker
ju bra att pendla da. Så att man slapp bo i den där bunkern
. därinne! "Bunkern" e deru kallar ...? Ja, Ståckhålm. Ja de ju ...
darinne! "Bunkern", ar det det ou kallar ...? Ja. Stockholm de
. Betangbunkrar e inge a bo i. Men kan du inte se nan viss
är ju ... Betongbunker det ar inget att bo i. Men kan du inte
. sjarm de? Nja. Mojlitvis att man har nara, de finns allting till
se någon viss charm da? Nja, möjligtvis att man har nara,
. hands am man behöver nanting sa dar. Men annars ... Na, ja
det finns allting till hands om man behöver någonting så da
. har svart & se na andra fördelar faktist ... me ... de e val för att
Men annars ... Nej, jag har svårt att se några andra fördelar
. man väkst upp här å e van vi att allti kunna ... gå ut. Ha gått
faktiskt med ... Det är väl för att man [har] växt upp här och
. am plats å.
är van vid att alltid kunna ga ut. [Man] har gott om plats oc
.
[sål.