Strömsund

Sample of Swedish as it is spoken in Strömsund. More information about the Swedish language and its dialects. Listen to the dialect.

[ More ParallelTexts | SwedishDialects Index ]
The verbs of this paralleltext are marked as links.

: Older woman

. Hon va ute a rei hin me hastn. Å da va n Sjytt valp. De e
Hon var ute och red har med hasten. Och da var Skytt valp
. seks år sen. Å han följde mä fö första gången & tulta
Det är sex år sedan. Och han följde med för första gången
. bakette. Å så for upp i skojen hen & jeck eh ja, kansje
och tultade bakefter. Och så for hon upp i skogen här och
. hundre meter eh opp i kanten hen. Å & så få hon si, asså
gick, ja, kanske hundra meter upp i kanten här. Och så får
. hon fatta ju inte va som hände därför att hästen han
hon se, alltså hon fattade ju inte vad som hande därför att
. tvärstane å vänne på en femoringa. Asså han stod på
hästen han tvärstannade och vände på en femoring. Alltså
. bakbena å bare vännen sån åck sjene hemåt. Å hon kracka1
han stod på bakbenen och bara vande sa och skenade
. ju fast sa så gatt hon kunne på n dan hastryggen, men hon
hemat. Och hon kraka1 ju fast sig så gott hon kunde på den
. ramle ju av ti slut. Å hästn kute2 hem å in i stalln & där stog
dar hastryggen, men hon ramlade ju av till slut. Och hästen
. han a blast3, A Sjytt har han va ju litn & han vart ju kvar ut i
kutade2 hem och in i stallet och där stod han och blåste3.
. skojen han. Å när han kammer hem då så småningom, då
Och Skytt har han var ju liten och han blev ju kvar ute i
. hicke han. Han fick hicka han & hicke hele dan.
skogen han. Och när han kommer hem da så småningom,
. 1 har: kracka = klamrade
da hickade han. Han fick hicka han och hickade hela dagen
. 2 har: kute = sprang
1 har: kracka = klamrade
. 3 har: blast = flasade
2 har: kutade = sprang
.
3 har: blaste = flasade

: Older man

. Vi tjorde på karta a pasisjon, men ve kunde inte tjo nån väg
Vi körde på karta och position, men vi kunde inte köra
. helle, utan de va ville oken. Sann va lika kritvit sam sno. Vi
någon väg heller, utan det var vild öken. Sanden var lika
. hadd solglasögon. Vi hade, såg ut sam Jann Wejn när han e
krit vit som sno. Vi hade solglasögon. Vi såg ut som John
. bandit. Haha Vi hadd sån här eh ja öckenglasögon då me
Wayne när han är bandit. Vi hade sådana här, ja,
. starkt för ultravioletta strålningen på ögena. Tjörde ju dag &
ökenglasögon da med starkt [skydd] for [den] ultravioletta
. natt. Å då dam dar höga sanddynerna hade flytta sa. Na vi
strålningen på ögonen. [Vi] körde ju dag och natt. Och då de
. kam tibaks ... Vi for åpp i dag, då åkte vi & titta på en
dar hoga sanddynerna hade flyttat sig. Nar vi kom tillbaks ...
. krikskålånn sam va söndersjuten under krige rå. Na vi kam
Vi for upp i dag, då åkte vi och tittade på en krigskolonn
. tibaks, då va en där tie, femtan, tjugo meter sno eh eh
som var sonderskjuten under kriget da. När vi kom tillbaks,
. kritvit sann over. Å sen na vi for ne av den da sanndyna, av
da var den dar tio, femton, tjugo meter kritvit sand over.
. den dä påsisjonen då på karta, då km vi ner i, då kẩm vi ti
Och sedan när vi for ner av den där sanddynen, av den där
. en annan kålann. De kunde va en tysk kålann, de kunde va
positionen då på kartan, då kom vi ner i, da kom vi till en
. en italiensk. De va ju alla dam ha allierade & ... A, de har a ju
annan kolonn. Det kunde vara en tysk kolonn, det kunde
. historia, men de e man fick fara a uppleva n i alla fall.
vara en italiensk. Det var ju alla de har allierade och ... Ja,
.
det har ar ju historia, men det ar ... Man fick fara och
.
uppleva den i alla fall.

: Younger woman

. A man kan se valdit stor sjillnad i i företagskulturer mellan
Ja, man kan se väldigt stor skillnad i företagskulturer mellan
. olika lander. Uessa & Svarje ha vi ju unjefar samma forutam
olika lander. I USA och Sverige har vi ungefär samma
. da att ing i i på den nivan va i alla fall inga sjefer kvinner.
förutom da att på den nivån var i alla fall inga chefer
. Utan alla sekreterare va kvinner i högklackat å klänning åck
kvinnor. Utan alla sekreterare var kvinnor i högklackat och
. läppstift & hela tjöret. De e årdning de? Hm, medans de då i
klänning och lappstift och hela koret. Det är ordning det!
. Tysklann va mer eh inte så mycke eh tonvikt på just de
Medan det då i Tyskland var mer, inte så mycket tonvikt på
. kvinnliga, men däremot så har dåm väldit öh stark hirarki &
just det kvinnliga, men däremot så har de väldigt stark
. rangårdning i sina företag. Så sjefen ä värkligen sjef &
hierarki och rangordning i sina företag. Så chefen är
. kammer i limosin på mårrån me fålk sam öppna dörrarna åt
verkligen chef och kommer i limousin på morgonen med folk
. an. Ack eh alla ska tilltala sjefen me "Harr" ack mm a mycke
som öppnar dörrarna at honom. Och alla ska tilltala chefen
. sånt där, sam man själv liksam när man ha ren här platta,
med "Herr" och, ja, mycket sådant dar, som man själv
. plana hirarkin bli alldes sjåckad av Mm när man kammer dit.
liksom när man har den här platta, plana hierarkin bli
. Eh sjeferna at aldri lunsj me ram annställda a så vidare.
alldeles chockad av när man kommer dit. Cheferna &t aldrig
.
lunch med de anställda och sa vidare.

: Younger man

. De e ju bara skoteråkninga som hägra på vintern. Å de de
Det är ju bara skoteråkningen som hägrar på vintern, Och
. pratas ju bara skotrar då. Fö gå ru in på fike på Simånssån
det pratas ju bara skotrar då. För går du in på fiket på
. ell på pubben ell på skola i rasthalln da, så e de e bara
Simonsson eller på puben eller på skolan i rasthallen där, så
. skotran. Mm. Ja såg att dam hade Arktick Katt här A. På, ja
är det bara skotrar. Jag såg att de hade Arctic Cat har Ja.
. just, de upp på Ä re de nån stor sån ha? Andreas ... Jo. A
På ... Ja, just det, upp[e] på Är det någon stor sådan här?
. lynksförsäl jarn, de e ju bara hen i byn de. Hundra meter
Andreas ... Jo. Och Lynxforsäljaren, det ar ju bara har i byn
. hitat unjefar. Mm. Va ha va ha du fo skoter? Ja ha en
det. Hundra meter hitat ungefär. Vad har du for skoter? Jag
. Jamaha, ja. Tjor ... Måste man ha ny nästan varje år eller? A
har en Yamaha, jag. Kör ... Måste man ha ny nästan varje år
. aa ja, de mast man, men de je de ha inte jeg. Fo le ha ja int
eller? Ja, det måste man, men det har inte jag. For det har
. rå me. Näe han ha nå år på nacken, men han gå ju, se ru.
jag inte råd med. Nej, den har några år på nacken, men den
. Men annars e re, de e en hysteri vet du. Mm De e mang ... A
gar ju, ser du. Men annars ar det en hysteri vet du. Det ar
. vet du lån paningan jöre allt fålk för & tjop skotran. De kast
mang ... Och vet du, lanar pengar gor allt folk för att köpa
. ju seksti, sjutti, atti, nittitusen. A de ha ram ra me, me ram
skotrar. Det kostar ju sextio, sjuttio, attio, nittiotusen. Och
. ha inte ra a ha en bil, helle. Nae A n skoter e en leksak de.
det har de rad med, men de har inte rad att ha en bil, heller.
.
Nej Och en skoter är en leksak det.