Azerbaijani Verblist

Azerbaijani verbs. Columns: English, citation form, standardized form.

asksoruş-soruš-
beol-ol-
be borndoğul-doɣul-
bitedişlə-, qap-dišlä-, gap-
blowüfür-üfür-
breathenəfəs al-näfäs al-
burnyan-yan-
closebağla-baɣla-
comegəl-gʼäl-
countsay-say-
cry, weepağla-aɣla-
cutkəs-käs-
dieöl-öl-
digqazı-gazï-
drinkiç-ič-
eatye-ye-
falldüş-düš-
fear, be afraidqorx-gorx-
fightdöyüş-, vuruş-döyüš-, vuruš-
findtap-tap-
floatüz-üz-
flowax-ax-
flyuç-uč-
freezedon-don-
givever-ver-
goget-gʼet-
growböyü-, uzan-, boy at-böyü-, uzan-, boy at-
heareşit-ešit-
hitvur-vur-
holdtut-tut-
huntova çıx-, ov et-ova čïx-, ov et-
jumpatıl-atïl-
killöldür-öldür-
knowbil-bil-
laughgül-gʼül-
learnöyrǝn-öyrän-
lieuzan-, yat-uzan-, yat-
liveyaşa-yaša-
openaç-ač-
playoyna-oyna-
pulldart-dart-
pushitələ-itälä-
readoxu-oxu-
rubsürt-sürt-
runqaç-gač-
sayde-, söylə-de-, söylä-
scratchqaşı-, cız-gašï-, ǰïz-
seegör-gʼör-
sellsat-sat-
sewtik-tik-
singmahnı oxu-mahnï oxu-
sitotur-otur-
sleepyat-, yuxula-yat-, yuxula-
smelliylə-iylä-
spittüpür-tüpür-
splityar-, böl-yar-, böl-
squeezesıx-, əz-sïx-, äz-
stabbıçaqla-bïčagla-
standdur-, döz-dur-, döz-
stayqal-gal-
suckəm-äm-
swellşiş-, qabar-šiš-, gabar-
swimüz-üz-
takegötür-, al-gʼötür-, al-
thinkdüşün-düšün-
throwtulla-, at-tulla-, at-
tiebağla-baɣla-
turndön-dön-
vomitqus-gus-
walkget-, yeri-gʼet-, yeri-
wantistə-istä-
washyu-yu-
weavetoxu-, hör-toxu-, hör-
wipesil-sil-
writeyazyaz
Straughn, C.A. (2017). Turkic Database. Retrieved from http://turkic.elegantlexicon.com