Gagauz Verblist

Gagauz verbs. Columns: English, citation form, standardized form.

asksor-sor-
beol-ol-
be bornduu-duu-
bitedaala-daala-
blowes-, üfle-es-, üfle-
breathesolu-solu-
burnyan-yan-
closekapa-kapa-
comegel-gel-
countsay-say-
cry, weepaala-aala-
cutkes-kes-
dieöl-öl-
digkaz-kaz-
drinkiç-ič-
eati-i-
falldüş-düš-
fear, be afraidkork-kork-
fightgüreş-güreš-
findbul-bul-
floatüz-üz-
flowak-, sız-ak, sïz
flyuç-uč-
freezeüüşü-üüšü-
givever-ver-
gogit-git-
growbüü-büü-
hearişit-, sesle-išit-, sesle-
hitur-ur-
holdtut-tut-
huntavla-avla-
jumpatla-atla-
killöldür-öldür-
knowbil-bil-
laughgül-gül-
learnüüren-üüren-
lieyat-yat-
liveyaşa-yaša-
openaç-ač-
playoyna-oyna-
pullçek-ček-
pushit-, itir-it-, itir-
readoku-oku-
rubuu-uu-
runkaç-kač-
saysöle-söle-
scratchtrmala-tïrmala-
seegör-gör-
sewdik-dik-
singçal-čal-
sitotur-otur-
sleepuyu-uyu-
smellkok-kok-
spittükür-tükür-
splitpay et-, böl-pay et-, böl-
squeezesık-sïk-
stabdürtüş-dürtüš-
standdur-dur-
staykal-, art-kal-, art-
suckem-em-
swellşiş-šiš-
swimüz-üz-
takeal-al-
thinkdüşün-düšün-
throwsıbıt-, at-sïbït-, at-
tiebaala-baala-
turndön-, fırılda-dön-, fïrïlda-
vomitkus-kus-
walkgez-gez-
wantiste-iste-
washyıka-yïka-
weavedoku-doku-
wipesil-sil-
writeyaz-yaz-
Straughn, C.A. (2017). Turkic Database. Retrieved from http://turkic.elegantlexicon.com