Khalaj Verblist

Khalaj verbs. Columns: English, citation form, standardized form.

askxabarlaš-xabarlaš-
be borntọɣul-tọɣul-
bitegå̄zla-gå̄zla-
blowhäs-, pụ̄fla-, pụfla-häs-, pụ̄fla-, pụfla-
breathenäfäs čäk-näfäs čäk-
burnkö˙n-kö˙n-
comekäl-käl-
countsāna-, sāy-sāna-, sāy-
cry, weephïɣla-, hïlla-hïɣla-, hïlla-
cutkäs-käs-
diehöl-höl-
digqaz-qaz-
drinkič-ič-
eatyē-yē-
falltüš-, tuš-, yiqul-tüš-, tuš-, yiqul-
fear, be afraidqo̱rq-qo̱rq-
fightdävā ēt-, ǰäŋg ēt-, to̧ɣuš-, to̧vuš-, vuruš-, älläš-dävā ēt-, ǰäŋg ēt-, to̧ɣuš-, to̧vuš-, vuruš-, älläš-
findbul-bul-
flowvar-var-
givevēr-vēr-
govar-var-
growbidi-bidi-
hearäšit-, ešit-, išit-, üšüt-äšit-, ešit-, išit-, üšüt-
hitvur-vur-
holdtut-tut-
hunttäzür-täzür-
jumpsïčla-sïčla-
killhölǟr-, hölgär-hölǟr-, hölgär-
knowbil-, bül-, bul-bil-, bül-, bul-
laughkül-kül-
learnirgän-irgän-
lieya˙t-ya˙t-
openhač-hač-
playọyna-ọyna-
pullčäk-, ček-, čik-čäk-, ček-, čik-
pushbas-, sïq-bas-, sïq-
readhọqu-họqu-
rubhu̱v-, sị̄va-hu̱v-, sị̄va-
runtäz-, čap-, yügür-täz-, čap-, yügür-
sayha˙y-ha˙y-
scratchqašu-, g͔ašila-, g͔iši-qašu-, ɢašila-, ɢiši-
seekör-, vaq-kör-, vaq-
sellsat-, sa:t-sat-, sāt-
sewtik-tik-
singčaɣur-čaɣur-
sityọ̄r-, yilār-yọ̄r-, yilār-
sleepya˙t-, ūdi-ya˙t-, ūdi-
smellyi˙dla-, yi˙dlä-, yi˙du-yi˙dla-, yi˙dlä-, yi˙du-
splitbị̄el-bị̄el-
squeezesiq-, sux-, fišār vēr-, fišg͔ir-, fišur-siq-, sux-, fišār vēr-, fišɢir-, fišur-
stabkịvir-, qavza-kịvir-, qavza-
standtur-tur-
stayqāl-qāl-
sucksọ̄r-, mukkilla-, äm-sọ̄r-, mukkilla-, äm-
swellšïš-šïš-
swimkirun-kirun-
takeal-, tut-, yapuš-al-, tut-, yapuš-
thinksan-san-
throwhat- yǖk, pärtlä-hat- yǖk, pärtlä-
tievā-, vāy-vā-, vāy-
turntāvla-, čandun-, hayɣa:n-tāvla-, čandun-, hayɣa:n-
vomitqus-, hulu-qus-, hulu-
walkkäz-, tọlɣan-, yọ̄ri-, họlun-, gäč-, tāv yē-käz-, tọlɣan-, yọ̄ri-, họlun-, gäč-, tāv yē-
wantšä-, hišä-šä-, hišä-
washyū-yū-
weavetoqu-toqu-
writeya·z-ya·z-
Straughn, C.A. (2017). Turkic Database. Retrieved from http://turkic.elegantlexicon.com