Turkish Verblist

Turkish verbs. Columns: English, citation form, standardized form.

asksor-sor-
beol-ol-
be borndoğ-dō-
biteısır-ïsïr-
blowüfle-üfle-
breathesoluk al-, solu-, nefes al-soluk al-, solu-, nefes al-
burnyan-yan-
closekapat-kapat-
comegel-gel-
countsay-say-
cry, weepağla-āla-
cutkes-kes-
dieöl-öl-
digkaz-kaz-
drinkiç-ič-
eatye-ye-
falldüş-düš-
fear, be afraidkork-kork-
fightdövüş-, kavga et-dövüš-, kavga et-
findbul-bul-
floatyüz-yüz-
flowak-ak-
flyuç-uč-
freezedon-don-
givever-ver-
gogit-git-
growbüyür-büyür-
hearduy-duy-
hitvur-vur-
holdtut-tut-
huntavla-avla-
jumpsıçra-sïčra-
killöldür-öldür-
knowbil-bil-
laughgül-gül-
learnöğren-ȫren-
lieyat-, uzan-yat-, uzan-
liveyaşa-yaša-
openaç-ač-
playoyna-oyna-
pullçek-ček-
pushit-it-
readoku-oku-
rubsür-, sürt-, uğ-sür-, sürt-, ū-
runkoş-koš-
sayde-, söyle-de-, söyle-
scratchkazı-, tırmala-kazï-, tïrmala-
seegör-gör-
sellsat-sat-
sewdik-dik-
singşark söyle-šark söyle-
sitotur-otur-
sleepuyu-uyu-
smellkokla-kokla-
spittükür-tükür-
splityar-, ayır-yar-, ayïr-
squeezesık-sïk-
stabbıçakla-bïčakla-
standkalk-, dikil-, dur-kalk-, dikil-, dur-
staykal-kal-
suckem-em-
swellşiş-šiš-
swimyüz-yüz-
takeal-al-
thinkdüşün-düšün-
throwat-at-
tiebağla-bāla-
turndön-dön-
vomitkus-kus-
walkyürü-yürü-
wantiste-iste-
washyıka-, yun-yïka-, yun-
weavedoku-doku-
wipesil-sil-
writeyaz-yaz-
Straughn, C.A. (2017). Turkic Database. Retrieved from http://turkic.elegantlexicon.com