Iraqi Turcoman Verblist

Iraqi Turcoman verbs. Columns: English, citation form, standardized form.

asksor-sor-
beol-ol-
burnyan-yan-
closeḳapat-qapat-
comegel-gel-
countsay-say-
cry, weepyiġle-, aġla-yiɣle-, aɣla-
cutkes-kes-
dieöl-öl-
digḳaz-qaz-
drinkiç-ič-
eatyė-yẹ-
falldüş-düš-
fear, be afraidḳorḫ-qorx-
fightdögiş-dögiš-
findbul-, tap-bul-, tap-
flowaḫ-ax-
flyuç-uč-
givevėr-vẹr-
gogėt-, var-gẹt-, var-
hearduy-duy-
hitvṷr-, çal-vŭr-, čal-
holdtut-tut-
knowbil-bil-
laughgül-gül-
learnögren-ögren-
lieyat-yat-
liveyaşa-yaša-
openaç-ač-
playoyna-oyna-
pullçek-ček-
pushit-, tekle-it-, tekle-
readoḫṷ-oxŭ-
rubsür-, sürt-sür-, sürt-
runḳoş-qoš-
saydė-, diyil-, diyin-dẹ-, diyil-, diyin-
seegör-gör-
sewtik-tik-
sitotṷr-otŭr-
sleepyuḫula-yuxula-
smellḳoḫla-qoxla-
spittı̭fı̭r-tï̆fï̆r-
splityar-, böl-yar-, böl-
squeezesıḫ-sïx-
standḳaḫ-, tikil-, dur-qax-, tikil-, dur-
stayḳal-qal-
swellşiş-šiš-
takeal-al-
thinkdüşṷ̈n-düšü̆n-
tiebaġla-baɣla-
turndön-dön-
walkyė̄rı̭-yẹ̄rï̆-
wantiste-iste-
wipesil-sil-
writeyaz-yaz-
Straughn, C.A. (2017). Turkic Database. Retrieved from http://turkic.elegantlexicon.com