Uzbek Verblist

Uzbek verbs. Columns: English, citation form, standardized form.

asksoʼra-sȯrä-
beboʼl-bȯl-
be borntugʼil-tuɣil-
biteqol-, tishla-qål-, tišlä-
blowes-es-
breathenafas ol-, dam ol-näfäs ål-, däm ål-
burnyon-, kuy-yån-, küy-
closeyop-yåp-
comekel-kel-
countsana-sänä-
cry, weepyigʼla-yiɣlä-
cutkes-kes-
dieoʼl-ȯl-
digkovla-, qazi-kåvlä-, qazi-
drinkich-ič-
eatye-ye-
falltush-tu̇š-
fear, be afraidqoʼrq-qorq-
fighturish-u̇riš-
findtop-tåp-
floatqalqi-, suz-qalqi-, su̇z-
flowoq-åq-
flyuch-u̇č-
freezetoʼng-, qot-tȯŋ-, qåt-
giveber-ber-
gobor-bår-
growoʼs-ȯs-
heareshit-ešit-
hitur-u̇r-
holdtut-tu̇t-
huntovla-, ov qil-åvlä-, åv qil-
jumpsakra-säkrä-
killoʼldir-ȯldir-
knowbil-bil-
laughkul-kül-
learnoʼrgan-ȯrgän-
lieyot-yåt-
liveyasha-yäšä-
openoch-åč-
playo’yna-ȯynä-
pulltort-tårt-
pushturt-, itar-tu̇rt-, itär-
reado’qi-oqi-
rubishqa-, ishqala-, uqala-išqa-, išqalä-, uqalä-
runchop-, yugur-čåp-, yügür-
sayayt-, de-äyt-, de-
scratchtirna-tirnä-
seekoʼr-kör-
sellsot-såt-
sewtik-tik-
singqo’shiq ayt-qošiq äyt-
sito’tir-ȯtir-
sleepuxla-uxlä-
smellhidla-, iska-hidlä-, iskä-
spittupla-, tupur-tu̇plä-, tu̇pu̇r-
splitboʼl-, yor-bȯl-, yår-
squeezesiq-, qis-siq-, qis-
stabpichoqla-, sanch-pičoqlä-, sänč-
standtur-tu̇r-
stayqol-, tur-qål-, tu̇r-
sucksoʼr-, em-sȯr-, em-
swellshish-šiš-
swimsuz-su̇z-
takeol-ål-
thinkoʼyla-ȯyla-
throwtashla-, ot-täšlä-, åt-
tiebogʼla-båɣla-
turnbur-, bura-, oʼgir-bu̇r-, bu̇rä-, ögir-
vomitqus-qus-
walkyur-yu̇r-
wantista-, tila-, xohla-istä-, tilä-, xåhla-
washyuv-yu̇v-
weavetoʼqi-toqï-
wipesurt-su̇rt
writeyoz-yåz-
Straughn, C.A. (2017). Turkic Database. Retrieved from http://turkic.elegantlexicon.com