Kokota

Facts

  • Language: Kokota
  • Alternate names:
  • Language code: kkk
  • Language family: Austronesian, Malayo-Polynesian, Central-Eastern Malayo-Polynesian, Eastern Malayo-Polynesian, Oceanic, Western Oceanic, Meso Melanesian, New Ireland, South New Ireland-Northwest Solomonic, Santa Isabel, Central
  • Number of speakers: 530
  • Script: Category

Introduction

Kokota is a language of Solomon Islands. It is spoken in Santa Isabel, northeast coast, Sisiga and Ghoveo villages; southwest coast, Hurepelo.

The Kokota Verb

Sample Verbs

to bitekatini
to blowifu
to breathenanafa
to burnnubra
to comemai
to counttataho
to cryṛue
to cut, hacktoka
to die, be deadlehe
to digzoha
to drinkkumai
to eatŋhau
to falluka
to fearṃano-na
to flownabrita
to flypuka
to hearnonohmo
to hitdupai
to holdkini
to hunttavihi
to killfalehe
to know, be knowledgeablelalase
to laughkoblo
to lie downbiṛo
to live, be alivedoli, ndɔli
to sayoeni
to scratchɣaro
to seefakani
to sewsusuki
to sitṃoko
to sleepbiṛo
to sniff, smellsiri
to spitkmisu
to splitaḷa
to squeezefro
to stab, piercembusa
to standtetu
to stealsisiko
to sucksubro
to swellṇuge
to swimtao
to thinkɣaɣato
to tie up, fastenpirini
to turnfikai
to walkzazaho
to vomitlulua
to workfriŋ̣e
to yawn