Rukai

Facts

  • Language: Rukai
  • Alternate names: Banga, Bantalang, Bantaurang, Drukai, Drukay, Dukai, Dyokay, Kadas, Rutkai, Sarisen, Taloma, Tsalisen, Tsarisen
  • Language code: dru
  • Language family: Austronesian, Rukai
  • Number of speakers: 10500
  • Script:

Introduction

Rukai is a language of Taiwan. It is spoken in South central mountains, Ping Tung area, 11 villages; Taitung area, 2 or 3 villages; west of the Puyuma (See: Puyuma).

Dialects

Budai, Labuan, Maga, Mantauran, Tanan, Tona. Mantauran, Tona, and Maga dialects are divergent.

The Rukai Verb

Sample Verbs

to biteokaʔacə, utɨtɨ, wakác', wakaacə, wakaʔacə
to blowovoʔoto, ubutu, wa'épiʔ, waboʔoto, waʔipi, waiiʔi, waiipi
to breathemainəakə, mananiakə, manianiák', manianiakə, maninɨɨkɨ
to burnʔolovo, kualaʔáub', kwalaobo, selobu, sialaobo
to buyolaŋay, ulŋee, walaŋay
to chewoapoʔo, upuu, waapoʔo, waapoo, waʔoo
to chooseopiɭi, uprii, waʔiɭi, wapiɭi, wapii
to climbmoɖaɖaða, moɭahaɭə, morgarɨ, mwagaə, wakaapa
to comeʔaokay, motaʔaləvə, mukani, niamá', wakə:la, wakəla
to cookosisiʔi, uθitɨi, wagáʔ, wauθitɨi
to countusipi, wa:sípiʔ, waasipi, waʔipi, wasiʔi
to cryotobi, utubii, watobí:', watobi
to cut, hackosiavə, uθiəbɨ, waθyabə, wati'ábuʔ
to die, be deadmaʔətə, mamodo, mamudu, opacai, waʔacái, waʔacay, wapacay
to digokorokoro, ukrukru, waloko, waroqóʔ
to dreamoʔipi, usipi, wasiʔi, wasipi
to drinkoʔoŋolo, uŋulu, waʔoŋolo, waoŋolo, woŋól'
to eatokanə, ukanɨ, wakan', wakanə
to fallmaciɭi, mapipi, mulili, mwaciɭi, mwalii
to fearakuluɖu, ʔakoloɖo, mok'lə́d', mokoloɖo, okoloðo
to flowmoʔarór, moloðo, moluɖu, mwaloɖo
to flyʔaniʔalay, ʔaŋia:palái, ʔaŋipalay, ʔinipalai, uθlibi, ŋiapalay
to growʔatawmomoo, ʔosaŋəðaʔa, maaɖaaɖaw, maɖaɖaw, ududru
to hearkialaɭa, kialaláʔ, kyalaɭa, osialaɭa, ubicrŋi, wabiciiŋi
to hitokəɭakəɭaŋə, otoovoŋo, siatiiti, sititi, ucbɨnɨ, ustiti, utpisi, wadaməkə, wadokoy, waɭomay, wasasərúr', wasətiti
to holdma:laʔáʔ, oɭoho, oəcəŋə, ulcɨŋɨ, waəcəŋə, waləcənə
to huntoaloʔo, oalopo, ulupu, waalopo, walúp, waloʔo
to killʔaʔacay, matəʔətə, matyamodo, papacay, patemdu, wabicaluʔ, wapacai
to know, be knowledgeableoɭihoʔo, urguu, waθiŋalə, waigoʔo, watiŋál'
to laughaŋirŋiri, ʔaŋii, macacava, macacawáʔ, maʔomao, mwaɭakay
to lie downʔikaiŋa waʔət'
to live, be alivemaliliŋái, maoɖipi, moðipi, moɖipi, muɖipi, uɖuʔi
to open, uncovermoləbə, mwaələbə, oʔələvə, ualɨbɨ, waʔələbə
to plantʔoɖoɭi, oɭəðəkə, uduku, wadokoʔo, waɭəɖəkə
to pound, beatʔoɭovoʔo, sirbuu, syaɭiboo, syaɭoboo, syaiboʔo
to sayapbaka, ʔaovaovaha, ʔapobaka, kawárevaʔ, kawariva, kawriva
to scratchʔogacəgácə, okakaʔo, ugcəgcə, wagacəgacə, wagaθəgaθə
to seeocəŋklə, ucŋɨlɨ, wacəʔə́l', wacəələ, wacəŋklə, waɖəələ
to sewocikipi, ucikuu, wacaicaisi, wacaisi, wacikoo
to shootopana, opnaa, wabilakác', waʔana, wapana
to sitʔianunu, innuu, takaynənə, tolohoɭaə, wanənə, watakainə́n'
to sleepoaʔəcə, oʔapəcə, sierəkə, syaəaəkə, waapəcə, waʔəcə, wapə́c'
to sniff, smelloʔavaɭi, usbare, wasabáliʔ, wasabaɭi, wasabai
to spitʔoŋaɭai, swaŋaɭay, usurəkɨ, usŋare, wasoʔaəkə, wasoŋaay, ŋalái
to splitʈəkabə, matatibi:', mauvagái, ovocoko, ubcuku, wabocoko
to squeezeʔərəhə, opəʔə, upəə, wagəm'gə́m, wapəʔə, wapəə
to stab, pierceʈavakə, oraʔavahə, osbakɨ, wacoɭolo, wadər'də́r', warakád', wasabakə
to standʔyadiʔi, iðiʔi, irŋɨdlɨ, wá'iri:, wáidi:', waidi
to stealkiaʔipa, kiupupaa, kooʔa, koopa, okoʔopa
to suckosəpəsəpə, uθpɨθpɨ, waθəʔəθəʔə, waθəpəθəpə, waqa:nuqanúʔ
to swellabrakɨ, ʔabaakə, ʔovaɭakə, mwabaɭakə
to swimolaŋoi, ulŋee, walaŋúi, walaŋoy
to thinkapaʔiiðəəðəðəmə, apakɖeɖɖəmə, kiarəm'rə́m', kiɖəməɖəmə, pakiɖeɖəɖəmə
to throwolaŋopai, udkuru, wadapaŋə, wadokoɭo, wadukúruʔ
to tie up, fastenʔwakərəcə, oəvəhə, pwakərəcə, ubɨkɨ, wa'rə́c', wa'və́g, waəbəkə
to turnaŋparci, ʔinipaɭici, maliuliús, waʔaɭici, wapaɭici, wapaici
to walkoðaacə, odvacɨ, udadawác', wadavacə
to vomitoʔoaðə, pwaota, suaŋalái, ututa, waʔotaa
to workʔaðiðapaə, ʔaitotomá:ʔ, ʔakamolo, twaɭavay, udɨpɨ, wakaoŋo
to yawnmaoʔovo, masaswabə, masswəbɨ, maswaswabə