Punan Batu 1

Facts

More information:

    Different from Punan Batu 2, a dialect of Sajau Basap (See: [[Sajau Basap]]) in Kalimantan. Nomadic. They get salt from the Kayan.

    Punan Batu 1 is spoken in Malaysia, Southeast Asia.